Діалогічність процесу післядипломної освіти проявляється як принцип структурування та підбору змісту, як самостійний метод навчання і складова, прийом, засіб в інших методах, як умова створення дидактико-комунікативної атмосфери у  процесі навчання [Набока Людмила. Особливості навчання дорослих з погляду педагогічної технології // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. –  №1. – С. 15.]