"І знову звернемося до А.Маслоу, до його прогностичних думок: "Якщо освіта, – підкреслює він, – спрямовуватиме людину до усвідомлення своїх вищих потреб, до актуалізації їх, якщо вона сприятиме самоактуалізації людини, то дуже швидко ми зможемо спостерігати розквіт цивілізації нового життя. Людина стане відповідальною за свою долю, керуватиметься цінностями розуму, перестане бути байдужою до довкілля, активно включиться в перебудову суспільства" [Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: науково-методичний посібник / За ред.. І.Г.Єрмакова. – Запоріжжя: Центріон, 2005. – С. 7].