Калініченко Н.А.,

завідуюча кафедри педагогіки і психології Кіровоградського обласного  інституту післядипломної педагогічної освіти

 

Розвиток освітніх процесів на Кіровоградщині в контексті гуманістичних ідей Василя Сухомлинського

 

У статті розкривається система науково-методичної роботи щодо реалізації і розвитку гуманістичних ідей В.О.Сухомлинського в діяльності сучасної школи.

 

Ключові слова: педагогічна творчість, розвиток творчого потенціалу вчителя, творчий колектив, мистецтво керівництва школою.

 

 

Педагог-гуманіст В.О.Сухомлинський зробив вагомий внесок у розроблення теоретичних засад розвивальної педагогіки, здійснив успішний масштабний педагогічний експеримент, залишив вагомі педагогічні напрацювання.

Творча діяльність колективу Павлиської школи, яка нині носить його ім’я, сприяла вдосконаленню навчально-виховної роботи в освітніх закладах, сповнювала життя шкіл творчим пошуком, радістю пізнання і відкриття.

Василь Олександрович як педагог-новатор, громадський діяч мав значний вплив на формування кількох поколінь педагогів і керівників навчальних закладів. В умовах сьогодення його гуманістичні ідеї, педагогічна спадщина досліджені вітчизняними і зарубіжними вченими О.Сухомлинською, І.Бехом, О.Савченко, В.Хайруліною, М.Богуславським (Росія), В.Риндак (Росія), Д.Ларшем (США), Лі Цзихуа (Китай), Х.Франгосом (Греція) та іншими.

В.О.Сухомлинський для освітян, свого оточення був зразком інтелігентної, високоосвіченої особистості, педагогом-дослідником, виключно організованою, цікавою і приємною у спілкуванні та дружбі людиною. Він першим серед кіровоградських освітян 1955 року захистив дисертаційне дослідження на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук у Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка з теми "Директор школи – організатор навчально-виховної роботи".

Педагог активно працював з керівниками шкіл, творчо працюючими і молодими вчителями: творчі зустрічі, конференції, наради, семінари – заходи, під час яких він змістовно і зацікавлено представляв гуманістичні педагогічні ідеї, розкривав способи та умови їх втілення у щоденну шкільну практику. Освітяни кожного району підтримували зв’язки з педагогічним колективом школи Павлиша. Проводились заходи  з обміну досвідом, зустрічі, олімпіади, тематичні вечори, свята. Це сприяло формуванню на Кіровоградщині професійного та ініціативного корпусу директорів шкіл, які навчалися в обласній школі, заняття в якій проводив В.О.Сухомлинський, науковці, методисти і самі слухачі школи.

Було також започатковано щорічні тижневі зльоти молодих учителів, проводилися фестивалі, творчі зустрічі, громадські огляди діяльності загальноосвітніх закладів, практикувалися педагогічні виставки; у педагогічній пресі, науково-методичних виданнях друкувалися численні матеріали про роботу Павлиської школи, її директора, узагальнювався досвід роботи творчо працюючих директорів і вчителів шкіл.

У сучасній школі, як показує досвід роботи, реалізація педагогічних ідей, запропонованих і обґрунтованих В.О.Сухомлинським, сприяє гуманізації і демократизації життєдіяльності навчального закладу, є основою нових моделей шкіл: Радості, Творчості, Успіху, Розвитку, шкіл Майбутнього, авторських моделей шкіл, – оскільки створена педагогом система розвитку особистості була цілеспрямованою, високоморальною, продуктивною, динамічною і поєднувала розумову і фізичну працю на основі творення краси, дослідницької діяльності.

На основі постійного, всебічного і ґрунтовного аналізу роботи сучасних загальноосвітніх навчальних закладів області зроблено висновок, що педагогічні колективи результативно використовують і розвивають широкий спектр педагогічних ідей, обґрунтованих В.О.Сухомлинським, насамперед таких:

– гуманізації шкільного життя, яка ґрунтується на розробленій педагогом концепції філософії дитячого щастя;

– гармонізації взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу: педагогів, учнів, батьків, громадськості;

– використання унікальної дидактичної системи, успішно апробованої у Павлиській середній школі, спрямованої на індивідуалізацію навчання, розвиток здібностей і обдарувань вихованців, розвиток пам’яті, мислення, творчості, фантазії: двох програм навчання, уроків мислення, подорожей до джерел думки і слова, уроків творчості, казок школи під голубим небом, казок вечірніх сутінків, свят казки, книги, рідної мови, щорічного видання рукописних журналів з творчими роботами педагогів та учнів;

– збагачення навчального середовища за рахунок природи; праці колективу з перетворення шкільної садиби в оазу краси і пізнання світу, джерело збагачення життєвого досвіду;

– ідей педагога-гуманіста з громадянського виховання: виховання любові до України, громадянськості, ставлення до людей і обов’язок перед ними; ставлення до батьків, рідних, близьких; розуміння життя, добра і зла в ньому; виховання моральних якостей; дружба, любов, сім’я; ставлення до краси у природі і суспільстві;

– ідей щодо утвердження в навчальному закладі культу здоров’я і здорового способу життя школярів.

У регіоні центром науково-методичної роботи з розглядуваного питання є обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, колектив якого прагне забезпечити духовно-креативний розвиток особистості вчителя як гуманного вихователя і творчого педагога-дослідника. Цьому сприяє перебудова науково-методичної роботи на основі індивідуалізації й демократизації, широкої диференціації, використання інноваційних форм і методів роботи з педагогічними кадрами з формування і збагачення їхньої педагогічної культури. Крім науково-методичних підрозділів КОІППО імені Василя Сухомлинського, плідно працюють районні (міські) методичні кабінети, центри, керівники навчальних закладів, методичний актив.

Використовуються продуктивні форми науково-методичної роботи, нові ефективні підходи: проблемні курси завідуючих і методистів РМК (НМЦ), заступників директорів шкіл "Спрямування методичної роботи на надання адресної допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої фахової майстерності"; обласні семінари завідуючих, методистів РМК (НМЦ); огляди-конкурси діяльності РМК на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами; обласні огляди-конкурси на кращу районну (міську) творчу групу, методичний фестиваль "Творчість", презентація досвіду роботи районних (міських) методичних кабінетів (центрів) з питань вдосконалення структури, змісту і форм науково-методичної роботи; майстер-класи завідуючих і методистів РМК (НМЦ) тощо. Проведені заходи сприяють удосконаленню структури, змісту, форм і підвищенню результативності науково-методичної роботи з різними категоріями педагогів та управлінців.

У 2008-2009 навчальному році в районній і міській ланках функціонують 217 опорних навчальних закладів, 115 постійно діючих семінарів, 175 творчих груп, 44 школи педагогічної і управлінської майстерності, 77 шкіл перспективного педагогічного досвіду, 46 майстер-класів. Вся система науково-методичної роботи спрямовується на досягнення позитивних змін у діяльності вчителя і результативності навчального закладу.

Постійна увага обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти приділяється навчанню керівників опорних шкіл, які стали ефективними центрами впровадження досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду, підвищення професійної майстерності різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів.

Плідно працюють обласні постійно діючі семінари директорів опорних шкіл із впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського, проблем національного виховання, підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями, основ здоров’я та безпеки життєдіяльності, апробації навчальної літератури.

За останні роки вивчено і узагальнено досвід 10 педагогічних колективів, 6 керівників опорних шкіл. Творчий потенціал опорних навчальних закладів ефективно використовується у проведенні обласних семінарів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань та практикумів.

На щорічній обласній науково-практичній конференції "Василь Сухомлинський і сучасність" обговорюються актуальні проблеми життєдіяльності навчальних закладів: Кіровоградського навчального комплексу "Ліцей-школа мистецтв", гімназії №9 і загальноосвітніх шкіл №21, 22 міста Кіровограда, загальноосвітніх шкіл №1 і 7 міста Світловодська, Йосипівської загальноосвітньої школи Новомиргородського району, Олександрійського педагогічного коледжу імені В.О.Сухомлинського з досвіду творчої трансформації ідей педагога-гуманіста у практику роботи сучасної школи.

У III Міжнародних і XV Всеукраїнських педагогічних читаннях (2008 рік) активну участь взяли керівники і вчителі опорних шкіл – у програму було включено 28 доповідей та виступів.

У системі науково-методичної роботи творчо використовуються інтерактивні методи навчання: ділові і рольові ігри, інтелектуальна мозаїка, панорама педагогічної майстерності, дидактичний театр, педагогічні мости, творчі декади, конкурси професійної майстерності, педагогічні виставки тощо.

Опорні школи з проблеми творчого впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського – центри науково-методичної роботи в системі безперервної освіти педагогічних кадрів. Наприклад, на базі Созонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградського району щороку проводяться 4-5 засідань районних та обласних постійно діючих семінарів, творчий звіт школи, панорама педагогічної майстерності, педагогічні практикуми слухачів курсів підвищення кваліфікації і обласні семінари.

Науково-педагогічна конференція педагогічних працівників міста Знам’янки, присвячена 90-річчю від дня народження В.О.Сухомлинського (2008 рік) розпочалася з відкриття педагогічної виставки "Педагогіка Василя Сухомлинського в діалозі з сучасністю: від творчого педагога до творчого учня". У доповіді "Здобутки та перспективи розвитку освіти міста в контексті педагогічних ідей Василя Сухомлинського" було розкрито позитивну динаміку розвитку освіти в регіоні, підвищення її якості, зокрема, за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання 4 учні набрали понад 195 балів, 20 учнів стали призерами обласних олімпіад, 8 учнів – переможцями конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в МАН України. Під час проведення районного зльоту обдарованих учнів 120 із них було відзначено дипломами, подарунками, грошовими винагородами.

Особливу увагу Кіровоградський міський відділ освіти приділяє розвитку дошкільної (у дошкільних навчальних закладах міста відкрито 6 нових груп) та позашкільної освіти, введенню в загальноосвітніх школах посад практичних психологів і соціальних педагогів. Творче впровадження ідей В.О.Сухомлинського презентували колективи дошкільного навчального закладу №3 та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. Тараса Шевченка. Презентації досвіду роботи, замінивши традиційне обговорення звітної доповіді, відкривають простір для творчості і самобутнього представлення напрацювань педагогічних колективів (колективні проекти, фільми, епізоди з вистав шкільного театру, художні номери тощо).

За підсумками роботи минулого року педагоги міста були нагороджені відзнаками "Василь Сухомлинський" та "Відмінник освіти України", Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, обласної державної адміністрації, громадських організацій.

 Постановою Вченої ради обласного ІППО імені Василя Сухомлинського від 7 лютого 2008 року було схвалено досвід роботи педагогічного колективу Йосипівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородського району з питань вивчення і творчої реалізації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського.

Досвід роботи колективу протягом 2006-2007 років вивчався завідуючою центру координації діяльності методичних кабінетів (центрів) і методичної роботи з педагогічними кадрами А. І. Постельняк.

Апробація досвіду відбувалася у процесі проведення на базі школи районних семінарів директорів і заступників директорів шкіл, заняття районної школи новопризначених керівників навчальних закладів. Директор школи В.Г.Снісаренко виступила із творчим звітом на обласній науково-практичній конференції "Василь Сухомлинський і сучасність: культурологічна орієнтація школи в особистісному вимірі" (2007 рік). Актуальні питання досвіду роботи колективу представлялися на обласній науково-практичній конференції "Василь Сухомлинський і сучасність: особистість учителя" у межах презентації творчих знахідок вчителя початкових класів В.С.Шаповал та на обласній тематичній виставці до щорічної конференції освітян (2005 рік). Досвід колективу було узагальнено у методичному посібнику "Основа успіху – пошук і творчість" [3].

У системі науково-методичної роботи особливе місце займає робота з молодими вчителями – діяльність клубів творчої педагогіки, дискусійних клубів, клубів молодого вчителя "Пошук", "Сузір’я", "Творчість", "Психологічний комфорт", "Інтелект", "Ерудит". Для прикладу, у Новгородківському районі функціонує клуб молодих педагогів "Творчість. Молодість. Престиж" (керівник – директор БДЮТ Н.І.Квітка). У межах його діяльності проводяться такі заходи:

– зустрічі за "круглим столом" "Мої творчі знахідки – колегам", "Майстер – майстрові", "Поради наставника";

– творчі дискусії "Діалог поколінь", "Позиція", "Погляд на проблему і способи її вирішення";

– заняття майстер-класів;

– панорами педагогічної майстерності;

– творчі портрети вчителів-методистів тощо.

У Павлиській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 імені В.О.Сухомлинського діє клуб "Ми – сухомлиністи";  мета його діяльності – поглиблене вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, пошуки ефективних способів творчої трансформації педагогічних ідей   В.О.Сухомлинського в умовах сьогодення. У плані роботи клубу передбачено таке:

– теоретичні конференції за книгами В.О.Сухомлинського;

– обговорення статей видатного педагога;

– семінарські заняття;

– проблемні столи;

– тематичні екскурсії до педагогічно-меморіального музею;

– зустрічі з ветеранами педагогічної праці – соратниками В.О.Сухомлинського;

– робота з архівними матеріалами музею тощо.

План роботи клубу представлено у книзі А.І.Постельняк "Ідеї В.О.Сухомлинського живуть і розвиваються на Онуфріївщині" [2].

У навчально-виховному комплексі "Гайворонська гімназія – загальноосвітня школа №5" створено майстер-клуб для класних керівників "Актуальність ідей В.О.Сухомлинського про педагогічну майстерність та творчість в умовах реформування школи". Керівник майстер-клубу – талановитий педагог О.І.Комірний – за допомогою спланованої системи занять прагне досягти поставленої мети: сприяти розвитку творчого потенціалу класних керівників, стимулювати пошуки нових нестандартних форм та ефективних методів організації виховної роботи у класних колективах.

У методичних центрах опорних шкіл успішно використовуються  різноманітні форми подавання науково-педагогічної інформації:

– експрес-інформація ("Нові педагогічні видання", "Радимо прочитати", "Увага: досвід!", "Пропонуємо", "Запрошуємо" та ін.);

– прем’єра нової книги (посібника, рекомендацій);

– інформаційний вісник "Естафета творчих знахідок";

– лекторій ("Сучасні педагогічні парадигми", "Інноваційні технології", "Інтерактивні методи навчання", "Особистісно орієнтоване навчання", "Проектні технології навчання", "Увага: досвід!");

– рекламне бюро;

– консультативне агентство;

– банк даних про нові дослідження в галузі педагогіки і психології, про передовий досвід;

– вітрина-стенд "Чому вчитись у майстрів педагогічної праці опорної школи?" та інші.

Діють також  тематичні виставки з широким представленням досвіду роботи педколективу з розв’язання проблеми, над якою працюють у районі (місті).

Завдання виставки – показати досягнення колективу опорної школи у вирішенні загальношкільної проблеми, представити творчі здобутки керівників школи, кращих вчителів, пропагувати досвід впровадження гуманістичної педагогіки Василя Сухомлинського.

Традиції, досвід педагогічних колективів опорних  шкіл  розкрито у шкільних музеях, музейних кімнатах, за допомогою тематичних експозицій.

Отже, можемо зробити висновок, що досвід педагога-гуманіста В.О.Сухомлинського є актуальним і значущим в умовах сьогодення; творчі надбання науковця і практика В.О.Сухомлинського активно вивчаються, пропагуються і поширюються у системі освіти області з метою розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників та управлінських кадрів.

 

Список використаної літератури

1. Жерносєк І.П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі / І.П.Жерносек. – Харків : Основа, 2008. – 128 с.

2. Постельняк А.І. Ідеї В.О.Сухомлинського живуть і розвиваються на Онуфріївщині / А.І.Постельняк. – Кіровоград : Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2008. – 60 с.

3. Постельняк А.І. Основа успіху – пошук і творчість / А.І.Постельняк. – Кіровоград : Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2008. – 72 с.

4. Калініченко Н.А. Розвиток ідей В.О.Сухомлинського в науково-методичній роботі педагогів Кіровоградщини / Н.А.Калініченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2005. – №1. – С. 84-88.

5. Таїна обдарованості / укладач О.В.Заболотний / за заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2005. – 160 с.

 

 

Калиниченко Н.А. Развитие образовательных процессов в Кировоградской области в контексте гуманистических идей Василия Сухомлинского

В статье раскрываются система научно-методической работы с целью реализации и развития идей В.А.Сухомлинского в деятельности современной школы. 

Ключевые слова: педагогическое творчество, развитие творческого потенциала учителя, творческий коллектив, мастерство руководства школой.

 

 

Kalinichenko N.A.  Development of Educational Process in Kirovohrad Region According to Humanistic Ideas of Vasyl Sukhomlynsky

Actual aspects of development of  teacher’ creative potential in pedagogy  of V.O.Sukhomlynsky and in practice of a secondary school are exposed in the article. 

Key words: pedagogical creativity, development of  teacher’ creative potential,   creative collective, skills of school administration.