Ученицею із ранньою розумовою реалізацією була  Вікторія Кулевська;  у неї спостерігалося ще із середніх класів особливе "тяжіння", інтерес до гуманітарних предметів, особливо до літератури, вона значно випереджала ровесників легкістю засвоєння матеріалу, захоплювалася художньою літературою,  багато читала додаткових джерел із виучуваної теми, пробувала перо у прозі.  Яскравими показниками літературних здібностей цієї обдарованої дитини було її вміння фантазувати на тему реальної події, при цьому висвітлювати її під новим кутом зору, використовувати  в усному і писемному мовленні слів, що добре передають емоційний стан і почуття дійових осіб сюжету, наділяти персонажів своєї уяви цікавими рисами. Свідченням цього є створена школяркою-девятикласницею новела "Переяславська осінь Кобзаря".        

        Євтушенко Аліні притаманні ознаки учениці із прискореним розумовим розвитком: у неї різко почав виділятися високий рівень інтелекту, який пов’язувався із великою розумовою активністю та пізнавальною потребою. Школярці притаманні були надзвичайно велика навчальна працездатність і наполегливість.  Про підвищений рівень її інтелекту свідчило  те, що вона добре розмірковувала, чітко мислила, ставила багато продуманих запитань, що відповідали ситуації мовлення, завжди мала почуття власної гідності й здорового глузду, була завжди розважлива, сприйнятлива й спостережлива, швидко реагувала на все нове у шкільному житті.

            Цікавою особистістю в аспекті третьої категорії обдарованості була Алла Лукавенко, яка не виділялася серед ровесників особливими розумовими здібностями, не випереджала їх у загальному розвитку інтелекту, не виявляла у середніх класах яскравих успіхів із того чи іншого предмета, але вирізнялася яскраво вираженими якостями окремих психологічних процесів – мала надзвичайну память на орфографічні, синтаксичні, пунктуаційні  правила, на засвоєння і розуміння проблематики художнього твору, виявляла здатність до особливого спостереження над художніми засобами ліричного  чи прозового твору, над ознаками фольклорних жанрів, багатством і різноманітністю художніх засобів тощо.