НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск 3

 

Зміст

Сторінка головного редактора

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Концепція Державної цільової соціальної програми  “Школа майбутнього” на 2007—2010 роки" 

Розділ 2. Педагогічна наука

Боднар О. Процедури та алгоритми експертного оцінювання

Заболотний О.В. Формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення синтаксису української мови

Клокар Н.І., Шевченко В.Л. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті проектування програмно-педагогічних засобів

Клочко А.О. Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема

Косовська М.М. Готовність учителя до забезпечення якісної освіти молодших школярів у нетрадиційних умовах функціонування сільських малокомплектних шкіл

Лукіянчук А.М. Проблема ідентифікації у професійному становленні студентів вищого  навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації педагогічного профілю

Ружицький В.А. Експериментальна модель розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва в системі післядипломної педагогічної освіти

Сотніченко І.І. Профільна старша школа як необхідна складова освіти європейського рівня

Томей О.П. Розвиток психологічної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема

Яременко Н.В. Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів

Розділ 3 Педагогічна практика

Армейська Л.В. Ефективний педагогічний досвід: моніторинг якості освіти в регіоні

Рогова В.Б. Упровадження державно-громадського управління в закладах системи середньої освіти

Седеревічене А.О. Дидактичні можливості диференціації змісту початкової освіти

Ткаченко Л.П. Впровадження принципу індивідуалізації в навчально-виховний процес початкової школи

Розділ 4. Методика, досвід

Рокицька О.Д. Роль музею історії освіти Київщини у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників

Розділ 5. Освіта за кордоном

Ковровський І.Г. Правові та організаційні засади системи релігійного виховання у державних школах федеративної республіки Німеччина