НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск 2(5), 2008

 

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Ющук І.П. Психологічний аспект y методиці викладання рідної мови

Розділ 2. Педагогічна наука

Базелюк В.Г. Модель і технологія формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ

Дем’яненко О.О. Виконання творчих завдань констатувального типу як результат інтелектуально-творчого зростання особистості школяра на уроках зарубіжної літератури

Осадчий І.Г. Оцінювання стану та організаційного розвитку освітніх систем і принцип невизначеності

Сотніченко І.І. Професійно-педагогічні компетенції  у структурі готовності педагога до профільного навчання старшокласників

Розділ 3. Педагогічна практика

Покроєва Л.Д., Рябова З.В. Організація моніторингово-маркетингових досліджень  ефективності і якості післядипломної педагогічної освіти

Самойленко О.М. Дистанційні технології в системі безперервної освіти

Сухович Г.А. Упровадження комплексної моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього  навчального закладу на основі комп’ютерних технологій (методичні рекомендації)

Розділ 4. Методика, досвід

Вольянська С.В. Програмно-цільове проектування та моніторинг упровадження профільного навчання в старшій школі регіону

Єльникова О. Вимірювання рівня інформатизації навчального закладу

Кравченко Г.Ю. Забезпечення якості навчання на курсах підвищення кваліфікації на основі проведення діагностування слухачів

Розділ 6. Історія освіти

Ковровський І.Г. Розвиток системи релігійного виховання у школах Міністерства народної освіти Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Хміль Н.А. Розвиток та функціонування української науково-педагогічної періодики в 50-80-х роках XX століття