УДК   378.14+37.013.74

 

Чирва А.С.,

викладач англійської мови кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету

 

 

Студентська мобільність в інтернаціоналізаційних процесах сучасної Канади

 

У статті представлено аналіз студентської мобільності як форми інтернаціоналізації. На прикладі діяльності університетів Канади охарактеризовано такі прояви мобільності, як навчання студентів Канади за кордоном, залучення зарубіжної молоді до канадських університетів. Визначено пріоритетні здобутки мобільності студентів.

 

Ключові слова: іноземні студенти, інтернаціоналізація вищої освіти, міжнарожна діяльність, навчання за кордоном.

 

Сучасна вища освіта повинна готувати кадри, здатні діяти у глобальному середовищі. Це передбачає розвиток адаптивних можливостей випускників, формування у студентів навичок спілкування з представниками інших культур, формування у них глобального громадянського мислення. Реалізація окреслених завдань потребує активізації інтернаціоналізаційних процесів, насамперед – розвитку студентської мобільності.       

Проблема студентської мобільності є предметом наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців (А. Джуринський, О. Сагінова, А. Сбруєва, Найт Джейн, Стюарт-Петерсон Девід, Катерін Вертезі, Мітчел Брюс, Келдвел Ребека, Бернардо Б. Алан, Бонд Шеріл і Лемассен Жан-П’єр), канадських та міжнародних організацій (Асоціація університетів та коледжів Канади, Канадське бюро міжнародної освіти, Статистика Канади, Асоціація міжнародної освіти, ЮНЕСКО та ін).

У представленій статті здійснено спробу визначення ролі студентської мобільності в інтернаціоналізаційних процесах університетів Канади.

Відповідно до обраної мети було сформульовано такі завдання:

- охарактеризувати стан  та з’ясувати роль студентської мобільності в інтернаціоналізаційних процесах університетів Канади;

- визначити пріоритетні здобутки студентської мобільності в канадських університетах.

Освітня політика Канади спрямована на виховання молоді, здатної працювати для подальшої розбудови своєї держави. Такі підходи конкретизовано у завданнях вищої освіти країни, які передбачають підготовку спеціалістів, конкурентноспроможних на міжнародній арені; здатних взаємодіяти з представниками різноманітного культурного, расового та релігійного соціуму Канади; брати участь у спільній інтелектуальній та академічній діяльності з представниками інших культур; на основі полікультурного мислення вирішувати проблеми, які виходять за межі національних інтересів; сприяти світовому миру і стабільності.

Безперечно, розв’язання зазначених завдань потребує розвитку студентської мобільності. Студентська мобільність передбачає виїзд певної кількості студентів на навчання за кордон та прийом на навчання іноземних студентів. Причини надзвичайної популярності студентської мобільності пов’язують з можливостями підвищення статусу навчального закладу, участі у міжнародних освітніх програмах, отримання фінансових прибутків.

Канадська дослідниця Кетерін Вертезі зазначає, що студентська мобільність, насамперед навчання іноземних студентів, активізує інтернаціоналізаційні процеси, оскільки впливає на формування полікультурної свідомості молоді [4]. 

За даними Асоціації університетів та коледжів Канади з 1996 року до 2006 року кількість іноземних студентів у канадських університетах зросла втроє, що складає 70 тисяч студентів денної і 13 тисяч заочної форм навчання. Основні причини набору іноземних студентів показано на рис. 1.

 

 

 

Рис. 1. Основні причини набору іноземних студентів

 

Кількість іноземних студентів в університетах Канади представлено на рис. 2.

 

 

Рис 2. Кількісне представлення іноземних студентів в університетах Канади

 

Загалом іноземні студенти складають приблизно 7% загальної кількості студентів денної форми навчання (див. табл. 1) [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

 

Таблиця 1

Студенти в окремих університетах Канади

 

Університет

Загальна кількість студентів, 2006-2007 роки Кількість іноземних студентів, 2006-2007 роки Відсотковий показник іноземних студентів
Mount Allison University New Brunswick (Association of Atlantic Universities) 2262 226 10%
Brandon University (Manitoba) 3196 більше 130 4,1%

Mount Saint Vincent University (Association of Atlantic Universities)

4373 437 10 %
Brock University (Council of Ontario Universities) 17450 близько1000 5,7%
Queen’s University (Council of Ontario Universities) 20350 понад 1300 6,3%
University of Waterloo  (Council of Ontario Universities) 23100 2375 10,3%
McMaster University (Council of Ontario Universities) 25500 близько 2000 7,8%
University of Ottawa (Council of Ontario Universities) 34400 більше 2000 5,8%

 

 

На нашу думку, основні причини кількісного збільшення іноземних студентів обумовлені таким: зростанням загального попиту на зарубіжні освітні послуги; змінами в імміграційній політиці;  провінційними угодами з іншими країнами, спрямованими на популяризацію освітніх послуг; активізацією університетських кампаній набору іноземних студентів.

Загальна кількість програм студентської мобільності в Канаді протягом останніх років надзвичайно зросла, тому більшість університетських кампусів країни санкціонують навчання канадської молоді за кордоном.

 

 

Рис. 3. Приріст іноземних студентів в університетах Канади з 1996 року по 2006 рік.

Канадські університети також є надзвичайно привабливими для зарубіжних студентів. Представники більше 200 країн навчаються у Канаді. Для прикладу, Китай займає провідні позиції у постачанні іноземних студентів. Так, у 2004 році у Канаді навчалося близько 15 тисяч китайських студентів, що складало 23% загальної кількості іноземних студентів денної форми навчання у цій країні.

Рис. 4. Головні постачальники іноземних студентів в університети Канади

Як показано на рис. 4, другу позицію займає США (близько 7 тисяч студентів); третю – Франція (більше 5 тисяч студентів). Південна Корея, Іран, Японія, Гонконг, Мексика та Пакистан разом направляють до Канади приблизно 1 тисячу студентів. Загальна частка студентства всіх зазначених країн серед іноземних студентів Канади складає приблизно 60%.

Популяризацією освітніх послуг Канади в інших країнах забезпечують служби підтримки міжнародних студентів. Такі служби пропонують низку послуг, а саме:

– постійну консультативну соціальну підтримку;

– програми соціальної адаптації;

– надання тьюторської допомоги і персональної підтримки;

– надання навчальних консультацій та підтримки;

– клубну діяльність для іноземних студентів;

– заснування офісів підтримки іноземних студентів.

Призначення стипендій підвищує інтерес до програм освітнього обміну для іноземних студентів; 69% університетів Канади пропонують такі стипендії. Кількість таких стипендій порівняно з 2000 роком зросла на 33%. 62% університетів пропонують стипендії для іноземних аспірантів, що становить 24% зростання порівняно з 2000 роком [1].

Навчання за кордоном визначається як “здобуття академічного досвіду студентами денної форми навчання за межами країни”. До типів студентського академічного досвіду здебільшого відносять: обмін студентами; обмін аспірантами; спільне розміщення студентів-практикантів у міжнародних корпораціях, фірмах, підприємствах або літніх школах,  річне або семестрове навчання студентів в ідентичному закордонному університеті; залучення до міжнародних проектів розвитку; програми семестрового або річного перебування за кордоном з метою здобуття кредитів; виконання студентами дослідницьких доручень.

Основними причинами популяризації навчання за кордоном за даними Асоціації є такі:

- формування зі студентської молоді громадян світу;

- сприяння усвідомленню молоддю необхідності формування міжнародного і глобального мислення;

- розвиток міжнародної полікультурної свідомості студентів (див. рис. 5).

 

     

Рис. 5. Основні причини виїзду молоді на навчання за кордон

За даними Світового Освітнього Дайджесту ЮНЕСКО 2006 року до першої п’ятірки країн, визначених для виїзду канадських студентів на навчання, увійшли США, Об’єднане Королівство, Австралія, Франція і Німеччина. У цих п’яти країнах нараховувалося 37 тисяч із загальних 39 тис. канадських студентів, які навчалися за кордоном. У цій групі найпопулярнішою країною серед студентів є США (більше, ніж 27 тисяч студентів у 2003-2004 навчальному році). Порівняно з 1994-1995 навчальним роком кількість канадських студентів у зарубіжних країнах зросла на 25% [12].

За даними Асоціації університетів та коледжів Канади, 17850 студентів здобували освіту за кордоном за денною формою навчання у 2006 році завдяки кредитним програмам. Це складає 2,2% загальної кількості студентів канадських університетів (813515). Як наголошується у «Progress and Promise 2000», кількість таких студентів порівняно з 2000 роком зросла на  1,2%. Більше 40% цих студентів взяли участь у програмах обміну з робочої навчальної практики [1].

Зазначимо, що 81% університетів Канади надають фінансову підтримку студентам, які бажають використати кредитні програми студентського обміну; порівняно з 2000 роком частка таких університетів зросла на 18%.

Таким чином, студентська мобільність відіграє важливу роль в інтернаціоналізаційних процесах університетів Канади. Держава пропонує освітні послуги представникам інших культур і надає можливість громадянам Канади отримувати вищу освіту за кордоном. Студентська мобільність Канади є надзвичайно важливою частиною загальної стратегії інтернаціоналізації вищої освіти. Пріоритетними здобутками студентської мобільності канадських університетів є розвиток інтернаціоналізованого кампусу, формування міжнародної свідомості у студентів, розвиток глобального громадянства та міжнародної полікультурності, накопичення прибутку.

 

Список використаних джерел

1. AUCC: Association of Universities and Colleges of Canada // www.aucc.ca/internationalization

2. Brandon University (Manitoba) //  www.brandonu.ca/OIA/

3. Brock University (Council of Ontario Universities) // www.BrockU.CA/international/

4. Catherine Vertesi in Bond Sheryl and Lemassen Jean-Pierre. A new world of knowledge : Canadian Universities and Globalization. Ottawa, 1999. – P. 299).

5. McMaster University (Council of Ontario Universities) // www.mcmaster.ca/oia/

6. Mount Allison University New Brunswick (Association of Atlantic Universities) // www.mta.ca/efi/guide.htm

7. Mount Saint Vincent University (Association of Atlantic Universities) // www.msvu.ca/

8. Queen’s University (Council of Ontario Universities) www.queensu.ca/intstudy.html

9. University of Waterloo (Council of Ontario Universities) // www.adm.uwaterloo.ca/infoiso/

10. University of Ottawa (Council of Ontario Universities) // www.uottawa.ca/international/

11. UNESCO // www.unesco.org

 

Чирва А.С. Студенческая мобильность в интернационализационных процессах современной Канады

В статье представлено анализ студенческой мобильности как формы интернационализации. На примере деятельности университетов Канады дана характеристика  таким проявлениям мобильности, как обучение студентов Канады за границей, привлечение зарубежной молодежи в канадские университеты. Определены приоритетные приобретения мобильности студентов.

Ключевые слова: иностранные студенты, интернационализация высшего образования, международная деятельность, обучение за границей.

 

Chyrva А.S. Student mobility in internationalization processes of modern Canadaё

The given article represents analysis of student mobility as  a form of internationalization On the example of Canadian universities’ activity characteristics is given to such mobility displays as studying of Canadian students abroad and attracting foreign young people to Canadian universities. Priority gains of student mobility have been defined.

Key words: foreign students, higher education internationalization, international activity, studying abroad.