НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск 1

 

Зміст

Сторінка головного редактора

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Кремень В.Г. Нові вимоги до людини і освіти

Лікарчук І.Л. До питання про методологічні засади освітнього менеджменту

Розділ 2. Педагогічна наука

Клокар Н.І. Андрагогічна  модель  підвищення  кваліфікації  педагогів  на  засадах  диференційованого  підходу

Бачинська Є.М. Організаційний механізм формування інноваційного освітнього простору в регіоні

Кабан Л.В. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону

Цимбалюк В.І. Культурологічний аспект змісту національної освіти України

Сафарян С.І. Основні чинники формування творчої особистості та розвитку її творчих здібностей у процесі навчання

Даниленко Л.І. Наукове пігрунтя інноваційних процесів в освіті

Мірошник С.І. Проблема розвитку творчої самостійної діяльності учнів у педагогічний науці

Гаврилюк В.Ю. Формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та науково-дослідницької діяльності

Розділ 3 Педагогічна практика

Карамушка Л.М., Філь О.А. Психологічний аспект формування управлінської команди освітньої організації

Осадчий І.Г. Каскадна програма розвитку навчального закладу

Пєтушкова Л.А. Проблема підготовки вчителів до роботи з дітьми, що мають особливості психофізичного розвитку, в системі післядипломної освіти

Татаринцев О.В. Спеціалізація дітей з церебральним паралічем шляхом їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Розділ 4. Методика, досвід

Дем’яненко О.О. Спецкурс "Крилаті вислови та їх літературні першоджерела" (пояснювальна записка до нього та структурна модель)

Совенко В.В., Довгань А.І. Профільне навчання географічного та економічного напряму в старших класах у загальноосвітніх навчальних закладах

Гудима В.М. Впровадження регіональних курсів у навчальний процес в умовах глобалізації

Савченко Л.П.  Особливості викладання німецької мови як другої іноземної в загальноосвітніх навчальних закладах

Бондарук І.П. Робота навчально-методичного кабінету історії та основ правознавства щодо впровадження інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін

Розділ 5. Освіта за кордоном

Скрипчук Н.В. Порівняльний аналіз систем післядипломної освіти України і Франції

Щербатюк О.В. Зарубіжний досвід роботи альтернативних закладів опіки дітей, позбавлених  батьківського  піклування