НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск 2

Спецвипуск за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції

"Проблеми розробки та впровадження комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання"

 

Зміст

 

Сторінка головного редактора

Аносова А.В.  Використання методу телекомунікаційних проектів у вихованні соціально активної особистості в умовах позашкільного навчального закладу

Бендерець Н.М. Розвиток педагогічної майстерності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів засобами дистанційного навчання

Борбіт А.В. Модель організації та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів

Вітюк О.П. З практики застосування інформаційних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі

Воробцова В.В. Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури

Гаврилюк В.Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів

Гордієнко В.І. Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів за допомогою мережевого учбово-методичного комплексу

Гребенчук Т.О., Бідоча Л.М. Передумови та проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання суспільно-гуманітарних дисциплін

Гудима В.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні географії

Гуманицький Д.А. Робота з діагностично-проектуючим комплексом "Універсал"

Дрібниця В.О. Порівняльний аналіз ППЗ з історії України та всесвітньої історії для загальноосвітніх навчальних закладів

Захлюпаний В.М. Упровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес

Кабан Л.В., Федорчук В.А. Розробка й упровадження інформаційно-аналітичної системи "Науково-методична рада" в обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів

Кирдей І.Д. Формування наукового світогляду на уроках математики засобами інформаційних технологій

Майборода З.Г. Використання інформаційних технологій на уроках музики

Москаленко В.А. Забезпечення інформаційно-комп'ютерного супроводу навчальних занять із географії

Обухович В.Г. Інформаційні технологій у вищому навчальному закладі

Саражинська Н.А. Створення електронних засобів навчання в школі І ступеня

Скрипчук Н.В. Використання сучасних інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови

Степанов С.О. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку творчого потенціалу школярів

Хомич С.М. Застосування мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення краєзнавчого матеріалу в школі І ступеня

Химера Н.В. Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури

Чубарук О.В. Підготовка вчителів гуманітарного профілю до використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання

Шевченко С.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні суспільних дисциплін