НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск 1 (4), 2008

 

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Програма розвитку Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

Каскадна програма розвитку системи освіти Ставищенщини на 2007-2009 роки

Новіков В.Б. Гуманізм і духовність у сучасному інформаційному суспільстві 

Розділ 2. Педагогічна наука

Бачинська Є.М. Інноваційна модель підготовки менеджерів освіти в системі підвищення кваліфікації

Карамушка Л.М.  Психологічні особливості процесів змін в освітніх організаціях

Лодатко Є.О. Цілі математичної освіти у контексті соціокультурних трансформацій суспільства

Мірошник С.І. Інноваційні процеси в системі середньої загальної освіти: теоретичний аспект

Ковальова С.В. Сутність, структура та специфіка творчої активності вчителів музики

Рассомахіна О.А. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників як головного генератора інноваційних проектів

Сотніченко І.І. Модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації

Сухович Г.А. Модель кваліметричного дослідження рівня впливу сім’ї на навчання учнів у табличному редакторі Excel

Розділ 3. Педагогічна практика

Гаврилюк В.Ю. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як педагогічна умова формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів

Клименко Ж.В. Вивчення перекладацької діяльності українських письменників

Яременко Н.В. Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагогічної освіти

Химера Н.В. Сутність педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури

Розділ 4. Методика, досвід

Баранова В.А. Суть і методологія особистісно орієнтованого уроку літератури

Дем'яненко О.О., Татаринцева Т.В. Моніторингові дослідження у процесі аналізу освітньої діяльності

Ружицький В.А. Методичні поради щодо розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва

Слободянюк Н.Г. Упровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання: проблеми і перспективи розвитку

Соболь Л.М. Особистісно орієнтоване навчання української літератури: наукові підходи і практична реалізація 

Розділ 6. Історія освіти

Захлюпаний В.М., Колесник Н.А., Шушкевич С.Л.,Пархоменко Л.П. Історія Гостомельської школи

Клокар Н.І., Рокицька О.Д.  Музей історії освіти Київщини як культурно-освітній осередок