НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск №2(8), 2009

 

 

Зміст

 

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Даринська Л.О. Взаимосвязь педагогических и образовательных технологий в системе постдипломного педагогического образования 

Ахмедов Ильхам (Ilham Ahmedov) Globalization of Education and National Universities

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Клокар Н.І. Проектування дистанційного навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти регіону

Смагін І.І. Методологічні засади аналізу теорії і практики шкільного підручникотворення з суспільствознавчих навчальних предметів

Осадчий І.Г. Управління за принципами організаційної культури: інформаційносинергетична модель педагогічної культури сучасного вчителя

Коляда М.Г. Принципи комунікацій і взаємодії між суб’єктами педагогічної діяльності у процесі підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою

Волинець І.М. Теорія та історія  літературного краєзнавства

Онопченко С.В. Формування екологічної культури у системі підготовки майбутніх інженерів-педагогів

Ростовська В.І.  Модель оцінки діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Мірошник С.І. Сучасні підходи до навчання педагогів як умова  розвитку компетентності і творчості учнів  

Москальова Л.Ю. Вплив професійної підготовки майбутніх учителів на виховання морально-етичної культури: статистичний аналіз 

Тридуб Л.І.  Організація і зміст корекційно-розвивальної роботи працівників психологічної служби 

Бондарук І.П. Методичні умови розвитку критичного мислення учнів на уроках історії

 

Розділ 4. Методика, досвід

Рахманіна В.М. Можливості формування художньо-естетичного смаку дітей в умовах театру моди

Гузь О.І. Організація групової роботи під час навчання іноземної мови з використанням відеофонограми

Товт І.С. Перспективи насичення інформаційного ринку в Україні у контексті науково-технічного прогресу і розвитку ринкових відносин

 

Розділ 6. Історія освіти

Барабаш І.В. Внесок керівників Імператорського Російського музичного товариства у розвиток просвітницько-педагогічної діяльності його відділень в Україні

Терехова Л.В. Творчість Хільдегарди з Бінгена як винятковий феномен середньовічної філософії, літератури та духовного наставництва