НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск №1(7), 2009

 

 

Зміст

 

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Гусейнова І. З доповіді на I Міжнародній науковій конференції "Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах глобалізації: реалії і перспективи"

Заманов А. З доповіді на I Міжнародній науковій конференції "Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах глобалізації: реалії і перспективи"

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Аксьонова О.П. Рейтингова система оцінювання активної діяльності учнів у контексті формування навичок самовдосконалення на уроках фізичної культури

Луньова Г.С. Етапність формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання

Мірошник С.І. Психолого-педагогічні умови оптимального творчого самозростання учнів старших класів у процесі вивчення української літератури

Меденцова Т.М. Аналіз понять "мотиви" і "мотивація навчання" особистості

Островерхова Н.М. Підготовка вчителя до уроку та самоаналіз  його ефективності

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Ковровський І.Г. Підготовка спеціалістів з викладання курсу «Біблійна історія та християнська етика» в загальноосвітній школі

Ляшенко І.В. Апробація психологічного компонента спеціального курсу підготовки майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм

Рижова Т.В. Морально-естетичне виховання засобами фортепіанної музики учнів молодших та середніх класів загальноосвітніх шкіл

 

Розділ 4. Методика, досвід

Степанець Н.В., Галицька Т.С. Психологічний супровід обдарованої дитини як методологічна складова організаційного розвитку гімназії

Замкова Л.П. Застосування особистісно орієнтованих технологій навчання у проектній діяльності ліцеїстів у процесі вивчення української мови і літератури

Гузь О.І. Ігри для навчання іноземної мови молодших школярів

 

Розділ 5. Освіта за кордоном

Бельмаз Я.М. Підвищення інтересу до підготовки викладачів ВНЗ у Великій Британії та США у 90-х роках ХХ століття

Чирва А.С. Студентська мобільність в інтернаціональних процесах сучасної Канади

 

Розділ 6. Історія освіти

Фігурська Л. В. Становлення та розвиток тестування як методу педагогічної діагностики