НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск №3(6), 2008

 

 

Зміст

 

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Клокар Н.І. Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти

Карамушка Л.М., Філь О.А., Клокар Н.І., Чубарук О.В. Актуальні проблеми психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій до забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій

Розділ 2. Педагогічна наука

Лодатко Є.О. Моделювання рівнів інтерпретації дидактичної системи

Денисенко Н.В. Впровадження кредитно-модульної системи навчання: проблеми і перспективи

Редько С.І. Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх управлінців  в умовах Болонського процесу

Шевченко В.Л. Дистанційна освіта та передумови віртуальної форми навчання

Островерхова Н.М. Психологічний аспект уроку, аналіз його ефективності

Цимбал О.І. Психологічна підготовка керівників закладів освіти до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

Капченко Л.М. Моделювання планів роботи у професійно-технічних навчальних закладах (умови і принципи)

Бендерець Н.М. Творчість як складова педагогічної майстерності вчителя

Гаврилюк В.Ю Теоретичні аспекти формування творчої активності старшокласників у позашкільних навчальних закладах

Розділ 3. Педагогічна практика

Сушко С.М. Роль профільного навчання у задоволенні потреб клієнтів інноваційних закладів (на прикладі реалізації проекту  “Мультипрофіль”)

Осипенко Ж.Ж. Визначення потреб клієнтів як один із факторів організаційного розвитку гімназії

Слободянюк Н.Г., Луценко І.В. Скринінг потребнісно-мотиваційної сфери як детермінанти проектної діяльності соціального спрямування

Розділ 4. Методика, досвід

Захлюпаний В.М. Роль комп’ютерних технологій у вивченні потреб клієнтів загальноосвітнього навчального закладу

Гутник В.Д., Аносова А.В. Упровадження інформаційних технологій у діяльність позашкільного закладу

Осадчий І.Г. Освітні округи: типовий договір про створення навчально-виховного об’єднання «Освітній округ»

Розділ 6. Історія освіти

Ковровський І.Г. Релігійно-моральне виховання учнів церковноприходських шкіл російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Шахненко В.І. Теорія і практика створення дитячих колективів у педагогічній спадщині А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського: порівняльний аспект