НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск №1(10), 2010

 

 

Зміст

 

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Шевченко В.Л., Васильченко Л.В., Гладков О.В. Реінжиніринг програмно-інструментальної платформи дистанційної освіти в контексті організаційно-педагогічних та дидактико-психологічних процесів загальноосвітньої школи

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Абабілова Н.М. Проектна діяльність як пріоритетна форма організації позааудиторної самостійної роботи майбутніх перекладачів

Гузалова О.В. Організація творчої діяльності студентів та її специфіка в закладах вищої технічної освіти

Зелена І.О. Спонукання студентів до створення власних освітньо-естетичних продуктів

Ковальова С.В. Методика організації констатувального експерименту з дослідження проблеми розвитку творчої активності вчителів музики  в системі підвищення кваліфікації

Пономарьова В.А. Аналіз та інтерпретація результатів перевірки сформованості ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення учнів 3-4 класів

Стрига Е.В. Рефлексивна позиція особистості та її значення для формування професійного менталітету майбутніх учителів-гуманітаріїв

Зуб'як Р.М. Особливості управління підвищенням кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Мартинюк Т.С. Діяльнісне спрямування уроків географії в моделі емпауементу

Рібцун Ю.В. Зміст підготовчої роботи з корекції мовлення у молодшій логопедичній групі для дітей із ЗНМ

 

Розділ 4. Методика, досвід

Борисова Т.В. Функції музично-театральної діяльності у естетичному вихованні школярів

Винарчук Т.М. Роль і значення освітніх Веб-ресурсів у забезпеченні безперервної освіти педагога

Фігурська Л.В. Спецкурс «Тестові технології у навчальному процесі» як елемент системи підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності

 

Розділ 6. Історія освіти

Рокицька О.Д. Івчук Василь Якович, Герой України: подвиг людяності в нелюдський час