НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск №2(11), 2010

 

 

Зміст

 

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Сердюков П.И. Роль общения в повышении эффективности онлайнового обучения

Биркун Л.В. Розуміння змісту сучасних програм з іноземних мов як передумова удосконалення конструктивно-планувальної функції вчителів та викладачів

 

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Осадчий І.Г. Управлінська культура директора загальноосвітнього навчального закладу: модель, діагностика, розвиток

Шахрай В.М. Соціальна компетентність особистості: соціально-рольовий підхід

Тамаркіна О.Л. Навчальна діяльність як педагогічна категорія: теоретичний огляд

Пильгун Л.В. Громадянська освіта державних службовців як умова становлення і розвитку громадянського суспільства

Рібцун Ю.В. Вплив ендогенних та екзогенних факторів  на становлення мовленнєвої діяльності молодших дошкільників із ЗНМ

Вітебська П.В. Педагогічний оптимізм як предмет професійного самовиховання сучасного вчителя

Гаврилова О.В. Тренінг як метод формування самоконтролю старших підлітків у скаутських об’єднаннях

Горобець С.М. Практична реалізація процесу формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами комп’ютерно-орієнтованих технологій

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Muntian S.G., Valentinova L.K. Developing sociocultural competence at the master student level: challenges and opportunities

Філь О.А., Вакулюк О.І. Значущість психологічних характеристик конкурентноздатності управлінського персоналу освітніх організацій

 

Розділ 4. Методика, досвід

Волинець І.М. Методичні аспекти вивчення літературного краєзнавства у профільній школі

Косова Е.А. Место информационно-коммуникационных технологий в обучении детей с нарушением зрения

Гузь О.І. Аналіз підручників для навчання іноземних мов

Мірошник С.І. Тестова діагностика навчальних досягнень учнів: сутність, алгоритм, інструментарій (на прикладі української літератури)