НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск №3(12), 2010

 

 

Зміст

 

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Хлебунова С.Ф., Королева Л.Н.,  Масалова С.И. Методология развития региональной системы непрерывного образования и формирования информационно-учебного пространства в контексте европейской интеграции

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Клокар Н.І. Методика експериментального дослідження професійного розвитку педагогів у міжатестаційний період на засадах диференційованого підходу

Завалевська О.В. Реалізація самомоніторингу як педагогічна умова формування професійного самоусвідомлення майбутніх фахівців

Шовковий В.М. Теоретичні основи відбору засобів вираження категорії інформативності (на матеріалі давньогрецької мови)

Литовченко О.В. Соціальне становлення особистості у позашкільних навчальних закладах як проблема соціально-педагогічної науки

Новикова Н.В. Дослідно-експериментальна робота із впровадження методики формування пізнавального інтересу підлітків на уроках музичного мистецтва засобами мультимедійних технологій

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Алышов М.А. Научно-методические вопросы обучения геометрии в 1-6 классах

Сергієнко Н.В. Автоматизований контроль знань студентів у процесі вивчення теми "Диференціальне числення функцій кількох змінних"

Задорожна Н.Т. Мережа Партнерство в навчанні: Україна у всесвітній спільноті освітян

 

Розділ 4. Методика, досвід

Гириловська І.В. Методика моніторингових процедур оцінювання якості підготовки кваліфікованих робітників у контексті регіональних і галузевих потреб виробництва і сфери послуг

Скороход О.М. Методика оцінки якості підготовки фахівців сфери інженерії та технологій

Гриценко Н.А. Написання учнями науково-дослідних робіт як спосіб формування і розвитку творчих нахилів (з досвіду вчителя географії)

Волинець І.М. Біла Церква та Білоцерківщина у житті та творчості зарубіжних письменників

 

Розділ 6. Історія освіти

Смагін І.І. Методичні засади підручникотворення з навчальних предметів "Логіка" і "Психологія" (40-50 рр. ХХ ст.)

Вереітіна І.А. Методи навчання професійно-орієнтованого писемного мовлення студентів немовних вищих навчальних закладів у кінці ХХ на початку ХХІ століть (1990-2009 рр.)