НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск №1(16), 2012

 

 

Зміст

 

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Пастовенський О.В. Тенденції розвитку інформаційних потоків у підсистемах загальної середньої освіти

Чернишов Д.О.. Науково-методичний супровід технології виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу в умовах регіонального виміру

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Коробович Л.П. Забезпечення педагогічних умов успішного моніторингу результативності навчального процесу у ВНЗ

Сенчук Ж.О. Технологія моніторингу інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу

Чубарук О.В. Теоретичні засади розвитку професійної компетентності вчителів філологічного профілю

Ковальова С.В. Критеріальні характеристики та рівні творчої активності вчителів музики

Ружицький В.А. Способи розвитку спеціальних професійних умінь учителів образотворчого мистецтва у процесі підвищення кваліфікації

Пєтушкова Л.А. Адаптація працівників психологічної служби до професійної діяльності

Ляшенко І.В. Про стан і способи вдосконалення методики і форм проведення індивідуальної роботи зі студентами

Бабич В.І. Зміст і структура  поняття "соціальне здоров’я підлітка"

Дубровіна І.В. Пізнавальна активність як стан готовності учнів до пізнавальної діяльності

Гальченко В.М. Чинники розвитку творчої особистості дошкільника в умовах сучасного дошкільного закладу

Туташинський В.І. Організаційно-педагогічні основи професійної орієнтації учнів в умовах профільного навчання

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Мосьпан Н.В. Інтерактивні технології навчання лексики студентів

Рібцун Ю.В. Корекційно-розвивальна програма з малювання для вихователів середньої логопедичної групи

 

Розділ 4. Методика, досвід

Кравченко Г.Ю. Деякі аспекти інформаційної та науково-методичної підтримки розвитку інноваційної діяльності  навчальних закладів

Шовковий В.М. Етапи формування граматичних навичок у навчанні класичних мов

Колєнцова В.М. Методичні основи структурування орфографічних правил для навчання правопису ветеринарних термінів

Фролова Т.Я Современные методические подходы к обучению русской орфографии

Уська В.Р. Способи оптимізації самостійної пізнавальної діяльності інтерна-педіатра за умов кредитно-модульної системи навчання

 

Розділ 5. Освіта за кордоном

Некрутенко О.Б. Організація навчально-виховного процесу у школі Саммерхілл

 

Розділ 6. Історія освіти

Вішар Ю.Ю. Історичне підґрунтя інноваційних процесів в контексті Болонської реформи