НАРОДНА ОСВІТА

Електронне наукове фахове видання

 


 

Випуск №1(13), 2011

 

 

Зміст

 

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Косова Е.А. Опасности, исходящие от компьютера, и их влияние на здоровье и развитие детей

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Шахрай В.М. Театральне мистецтво як чинник оптимізації  взаємодії особистості та соціуму

Ковальова С.В. До питання про поняття "дисемінація" у контексті освоєння педагогічного досвіду

Вакулюк О.І. Складові моделі  конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності

Бачинська Є.М. Ставлення старших підлітків до групової соціально ціннісної діяльності

Салтикова О.В. Духовність особистості як основа виховання  громадянської відповідальності старшокласників

Олефіренко Н. В., Андрієвська В.М. Організація віртуальних подорожей засобами мультимедіа у навчанні молодших школярів

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Рібцун Ю.В. Сучасний підхід до ведення документації вчителя-логопеда молодшої логопедичної групи для дітей із ЗНМ

Рокицька О.Д. Співпраця обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  та районних (міських) методичних кабінетів у створенні музею історії освіти Київщини

 

Розділ 4. Методика, досвід

Зеленська Л.І., Черевко Т.В. Науково-методичне забезпечення бінарних уроків географії та інших навчальних предметів у профільних класах

Muntyan S., Valentinova L. Foreign language teaching at the Master student level: lessons from John Dewey’s philosophy of education

Новікова Г.А. Духовність як проблема літературознавства та виховання

Чудіна О.Л. Методика відбору понять для формування океанологічних знань відповідно до загальних завдань вищої географічної освіти

Фогель Т.М. Розвиток етнокультурної компетентності  підлітків як одна з умов виховання культури міжетнічних стосунків

Ружицький В.А. Методика розвитку професійних умінь учителів художньої культури в системі післядипломної педагогічної освіти

 

Розділ 6. Історія освіти

Карпенко М.І. Соціально-історичний контекст розробки ідей формування культури здоров’я школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського

Лисичарова Г.О. Розвиток методичних ідей і змісту географічної країнознавчої освіти