Головна сторінка

Анотація рубрик видання

Освіта: стратегія, політика, право. У даній рубриці розміщуються статті провідних учених, відомих педагогів, політичних і громадських діячів, присвячені питанням аналізу сучасних тенденцій, стратегії розвитку національної освіти, її правовому забезпеченню тощо.

Педагогічна наука. Рубрика містить наукові статті пошукувачів кандидатського та докторського наукових ступенів про результати дисертаційних робіт у галузях: педагогічні науки, теорія і методика навчання, управління освітою.

Педагогічна практика. У рубриці – матеріали, що порушують проблеми підготовки та підвищення кваліфікації вчителів; результати емпіричних досліджень щодо оновлення змістового й процесуального компонентів освітньої системи, управління змінами тощо.

Методика, досвід. Матеріали рубрики мають прикладне спрямування: методичні розробки, рекомендації, опис досвіду впровадження інноваційних технологій тощо.

Освіта за кордоном. У рубриці передбачено висвітлення досвіду зарубіжних колег щодо розв’язання освітніх проблем, статті з порівняльної педагогіки.

Історія освіти. Статті даної рубрики розкривають історичні аспекти освітньої сфери: діяльність провідних вітчизняних учених, відомих педагогів, історію окремих освітніх інституцій, історичний аналіз педагогічних категорій тощо.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/