↑ Return to Про видання

Print this Сторінка

Редакція видання

Відповідальний редактор:

  • Кабан Лариса Василівна, вчений секретар Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти".

Літературний редактор:

  • Мірошник Світлана Іванівна, старший викладач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін  Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти"", кандидат педагогічних наук.

Редактор англомовних матеріалів видання:

  • Стадніченко Галина Михайлівна, методист відділу координації методичної роботи та неперервної педагогічної освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти".

Технічні редактори:

  • Ткач Віталій Анатолійович, завідувач лабораторії інформаційних технологій навчання Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти"
  • Маркітан Олена Іванівна, методист відділу методики викладання інформатики та обчислювальної техніки  Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти"

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3374