↑ Return to Випуски

Print this Сторінка

Випуск №1(31), 2017 р.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4344

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право Саєнко Н. В. Напрями формування комунікативної культури майбутніх інженерів Осадчий І.Г. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання: нормативне забезпечення Палкин В.А. Реформа среднего общего образования в Украине в условиях развития информационной цивилизации: причины, состояние, проблемы   Розділ 2. Педагогічна наука Конох А. П., Шафранська Т. Ю. Педагогічні …

View page »

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

View page »

Розділ 2. Педагогічна наука

View page »

Розділ 3. Педагогічна практика

View page »

Розділ 4. Методика, досвід

View page »