Return to Випуск №1(31), 2017 р.

Розділ 4. Методика, досвід

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4356

Дем’яненко О. О. Еволюція наукових розвідок у галузі медіаосвіти: критичне мислення особистості як основна компонента сучасної медіаосвіти

Дем’яненко О. О., доцент кафедри філософії освіти та управління Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат  педагогічних наук   Еволюція наукових розвідок у галузі медіаосвіти: критичне мислення особистості як основна компонента сучасної медіаосвіти   Представлено систематизований огляд наукових досліджень у сфері медіаосвіти, презентованих зарубіжними й вітчизняними науковими школами. Акцентується увага на точках дотику наукових …

Кіш Н.В. Онтогенетичний аналіз проблеми формування культури іншомовного професійного спілкування в підготовці майбутніх інженерів

УДК 371.134 – 057.2 Кіш Н.В., доцент кафедри іноземних мов факультету іноземної філології Державного вищого навчального закладу "Ужгородський  національний університет", кандидат педагогічних наук   Рецензент: Бартош О.П., завідувач кафедри іноземних мов факультету іноземної філології Державного вищого навчального закладу "Ужгородський  національний університет", кандидат педагогічних наук, доцент   Онтогенетичний аналіз проблеми формування культури іншомовного професійного спілкування в підготовці …

Філоненко Л. В. Подолання формалізму у практиці духовно-морального виховання молоді на основі гуманістичних цінностей

УДК 378: 37.013. Філоненко Л. В., аспірантка Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського   Рецензент: Анцибор А. І., завідувач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук Вінницької академії неперервної освіти, кандидат психологічних наук, доцент   Подолання формалізму у практиці духовно-морального виховання молоді на основі гуманістичних цінностей   Стаття присвячена науковому аналізу проблем пошуку способів подолання формалізму в духовно-моральному розвитку …

Кабан Л.В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі

Кабан Л.В.,  старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти  та менеджменту Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»     Формувальне  оцінювання навчальних досягнень учнів  у  новій українській  школі   У Концепції Нової української школи задекларовано зміни підходів до оцінювання результатів навчання. Одним із таких підходів є формувальне оцінювання, яке вважають оцінюванням для поліпшення …