↑ Return to Про видання

Print this Сторінка

Редакційна колегія

Головний редактор:

 • Осадчий Іван Григорович, ректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", доктор педагогічних наук.

Заступники головного редактора:

 • Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
 • Стрілько Валентина Василівна, президент Міжнародного благодійного фонду імені Ярослава Мудрого, кандидат педагогічних наук

Члени редакційної колегії:

 • Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Безлюдний Олександр Іванович, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України;
 • Бендерець Наталія Миколаївна, перший проректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук.
 • Бурда Михайло Іванович, головний учений секретар НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член  НАПН України;
 • Бондар Віталій Іванович, директор науково-методичного центру інклюзивної освіти Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член  НАПН України;
 • Вашуленко Микола Самійлович, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Гавриш Ірина Володимирівна,  доктор педагогічних наук, професор;
 • Дем'яненко Олена Олександрівна, проректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук;
 • Дишлева Ірина Миколаївна, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук;
 • Довгань Андрій Іванович, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат географічних  наук, доцент;
 • Дорошенко Юрій Олександрович, проректор з наукової роботи Державної академії житлового комунального господарства, доктор технічних наук, професор;
 • Асаф Дагбейі огли Заманов, ректор Бакинського інституту підвищення кваліфікації і пере­підготовки пе­да­гогічних кадрів (Азербайджанська Республіка), доктор фізико-матема­тич­них наук, про­фесор;
 • Карамушка Людмила Миколаївна, завідуюча лабораторією організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • Карташова Любов Андріївна, професор кафедри  філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", доктор педагогічних наук, професор;
 • Коберник Олександр Миколайович, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,  доктор педагогічних наук, професор;
 • Ковальова Світлана Василівна, завідувач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Кото­­ва Надія Олексіївна, ректор державного освітнього закладу «Гомельський обласний інститут роз­вит­ку ос­ві­ти» (Республіка Білорусь), кандидат філософських наук, доцент;
 • Ломачинська Ірина Миколаївна, професор кафедри філософії освіти та управління  Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", доктор філософських наук, професор;
 • Мірошник Світлана Іванівна, старший викладач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін  Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти"", кандидат педагогічних наук;
 • Панченко Тетяна Леонідівна, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат психологічних  наук;
 • Пащенко Дмитро Іванович, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", доктор педагогічних  наук, професор;
 • Полтавцев Олександр Геннадійович, доцент кафедри філософії освіти та управління Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат філософських наук;
 • Пометун Олена Іванівна,  завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • Савченко Олександра Яківна, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Сит­ні­кова Світлана Володимирівна, ректор державного освітнього закладу «Мінський обласний інститут роз­вит­ку ос­ві­ти» (Республіка Білорусь), кандидат педаго­гічних наук, доцент;
 • Сокирська Владлена Володимирівна, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат історичних наук, доцент;
 • Сотніченко Ірина Іванівна, доцент кафедри філософії освіти та управління Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук;
 • Часнікова Олена Володимирівна, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=98

1 comment

 1. Оксана Боднар

  Шановна редакціє, до Вас звертається Ваш автор Боднар Оксана Степанівна. Чи можна послати Вам статтю? Чи не скажете, у який найближчий номер вона може бути вставлена?

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>