Return to Про видання

Редакційна колегія

В.о. головного редактора:

 • Бендерець Наталія Миколаївна, в.о. ректора Комунального навчального закладу Київської обласної ради  «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук 

Заступники головного редактора:

 • Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, член-кореспондент  НАПН України,  віце-президент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
 • Стрілько Валентина Василівна, президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого, кандидат педагогічних наук

Члени редакційної колегії:

 

 • Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Безлюдний Олександр Іванович, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України;
 • Бурда Михайло Іванович, головний учений секретар НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член  НАПН України;
 • Бондар Віталій Іванович, директор науково-методичного центру інклюзивної освіти Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член  НАПН України;
 • Вашуленко Микола Самійлович, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Гавриш Ірина Володимирівна, науковий керівник експерименту «Інтелект Україна», професор Харківського НПУ ім.Г.С.Сковороди; доктор педагогічних наук, професор;
 • Дем'яненко Олена Олександрівна, асистент кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання Білоцерківського національного аграрного університету, кандидат педагогічних наук;
 • Дишлева Ірина Миколаївна, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук;
 • Довгань Андрій Іванович, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та технологій Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат географічних  наук, доцент;
 • Дорошенко Юрій Олександрович, проректор з наукової роботи Державної академії житлового комунального господарства, доктор технічних наук, професор;
 • Асаф Дагбейі огли Заманов, проректор Азербайджанського державного педагогічного інституту (Азербайджанська Республіка), доктор фізико-математичних наук, професор;
 • Карамушка Людмила Миколаївна, завідуюча лабораторією організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • Карташова Любов Андріївна, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", доктор педагогічних наук, професор;
 • Коберник Олександр Миколайович, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,  доктор педагогічних наук, професор;
 • Ковальова Світлана Василівна, завідувач кафедри  суспільно-гуманітарної освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Котова Надія Олексіївна, професор кафедри Державного освітнього закладу «Гомельський обласний інститут розвитку освіти» (Республіка Білорусь), кандидат філософських наук, доцент;
 • Лакіза Олексій Миколайович, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Ломачинська Ірина Миколаївна, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", доктор філософських наук, професор;
 • Мірошник Світлана Іванівна, доцент  кафедри  суспільно-гуманітарної освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук;
 • Осадчий Іван Григорович, доктор педагогічних наук, ст. науковий співробітник
 • Панченко Тетяна Леонідівна, завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти з методиками навчання Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», кандидат психологічних наук; 
 • Пащенко Дмитро Іванович, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", доктор педагогічних  наук, професор;
 • Пометун Олена Іванівна,  завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • Савченко Олександра Яківна, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Сит­ні­кова Світлана Володимирівна, ректор державного освітнього закладу «Мінський обласний інститут роз­вит­ку ос­ві­ти» (Республіка Білорусь), кандидат педаго­гічних наук, доцент;
 • Сокирська Владлена Володимирівна, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат історичних наук, доцент;
 • Сотніченко Ірина Іванівна, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук;
 • Часнікова Олена Володимирівна, декан факультету підвищення кваліфікації Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=98

Напишіть відгук

Your email address will not be published.