Return to Рубрики

Освіта за кордоном

У рубриці передбачено висвітлення досвіду зарубіжних колег щодо розв'язання освітніх проблем, статті з порівняльної педагогіки.

2007 рік

Випуск №1

Скрипчук Н.В. Порівняльний аналіз систем післядипломної освіти України і Франції
Щербатюк О.В. Зарубіжний досвід роботи альтернативних закладів опіки дітей, позбавлених  батьківського  піклування


Випуск №3
Ковровський І.Г. Правові та організаційні засади системи релігійного виховання у державних школах федеративної республіки Німеччина

 

2009 рік

Випуск №1(7)

Бельмаз Я.М. Підвищення інтересу до підготовки викладачів ВНЗ у Великій Британії та США у 90-х роках ХХ століття
Чирва А.С. Студентська мобільність в інтернаціональних процесах сучасної Канади

Випуск №3(9)

Силко Р.М. Мистецько-педагогічна концепція Готфріда Земпера та її актуальність для розвитку українського національного дизайну та дизайн-освіти
Фольварочний І.В. Європейські тенденції в розвитку освіти дорослих

2011 рік

Випуск №3(15)
Мартинюк О.В. Проблеми професійної підготовки перекладачів у педагогічних дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців
 
2012 рік
Випуск №1(16)

Некрутенко О.Б. Організація навчально-виховного процесу у школі Саммерхілл
 

Випуск №2(17)
Карташова Л. А., Бендерець Н.М. Досвід реформування систем педагогічної освіти в Австрії
Кравченко К.А. Характерні риси та особливості організації вищої освіти Німеччини

 
2013 рік
Випуск №1(19)
Гаргай В.Б. До питання про вдосконалення педагогічної освіти в Росії
Чирва А.С. Інтернаціоналізація змісту освіти в університетах Канади

Випуск №3(21)

Пиж В.М. Тенденції розвитку практичної підготовки вчителів іноземної філології в університетах Канади (1982-1989 рр.)

2014 рік

Випуск №2(23)

Чикалова М.М. Педагогічні умови перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сфери туризму (з урахуванням досвіду Туреччини)
Карташова Л.А., Бендерець Н.М. Досвід навчання інформаційних технологій майбутніх учителів в Японії

Випуск №3(24)

Mospan,, N.  National Qualifications Frameworks Development in EU

2015 рік

Випуск №1(25)

Ляшенко І.В. Перспективи розвитку дистанційного навчання у вищій школі

Випуск №2(26)

Chyrva, А. S.  Higher Education Internationalization while Cutting Resources (On the example of USA)

 

2016 рік

Випуск №1(28)

Чирва А. С. Інтернаціоналізація змісту вищої освіти Австралії

 

2019 рік

Випуск №1(37)

Задорожна-Княгницька Л. В. Професійні стандарти для керівників закладів освіти:  недосліджені аспекти світового досвіду

Випуск №2(38)

Tverdokhlib T. S., Skrypnyk N. S. Organization of Pedagogical Practice of Students of  Secondary and Elementary Educational Institutions of the Orthodox Church  (the end of the nineteenth century – the beginning of the twentieth century)

Карпич І. О. Розкриття історії вітчизняного дитячого руху в українських періодичних виданнях   (20-ті – початок 30-х років ХХ століття)

Випуск №3(389

Бєлєнька Г. В., Шинкар Т. Ю. Дошкільна освіта України в 30-ті роки ХХ століття: зразкова дошкільна установа як центр методичної роботи 

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=76

Напишіть відгук

Your email address will not be published.