Return to Рубрики

Історія освіти

Статті даної рубрики розкривають історичні аспекти освітньої сфери: діяльність провідних вітчизняних учених, відомих педагогів, історію  окремих освітніх  інституцій, історичний аналіз педагогічних категорій тощо.

2008 рік
 
Випуск №1(4)

Захлюпаний В.М., Колесник Н.А., Шушкевич С.Л.,Пархоменко Л.П. Історія Гостомельської школи

Клокар Н.І., Рокицька О.Д.  Музей історії освіти Київщини як культурно-освітній осередок

Випуск №2(5)
овровський І.Г. Розвиток системи релігійного виховання у школах Міністерства народної освіти Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Хміль Н.А. Розвиток та функціонування української науково-педагогічної періодики в 50-80-х роках XX століття

Випуск №3(6)

Ковровський І.Г. Релігійно-моральне виховання учнів церковноприходських шкіл російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Шахненко В.І. Теорія і практика створення дитячих колективів у педагогічній спадщині А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського: порівняльний аспект

 
2009 рік
 
Випуск №1(7)
Фігурська Л. В. Становлення та розвиток тестування як методу педагогічної діагностики

Випуск №2(8)

Барабаш І.В. Внесок керівників Імператорського Російського музичного товариства у розвиток просвітницько-педагогічної діяльності його відділень в Україні

Терехова Л.В. Творчість Хільдегарди з Бінгена як винятковий феномен середньовічної філософії, літератури та духовного наставництва

Випуск №3(9)

Башавець Н.А. Історія розвитку проблеми здоров'язбереження молоді

Смагін І.І. Навчальна програма як історико-педагогічне джерело для дослідження шкільного підручника "Суспільствознавство" (60-і – перша половина 70-х років ХХ століття)


2010 рік
 
Випуск №1(10)

Рокицька О.Д. Івчук Василь Якович, Герой України: подвиг людяності в нелюдський час
 
Випуск №3(12)

Смагін І.І. Методичні засади підручникотворення з навчальних предметів "Логіка" і "Психологія" (40-50 рр. ХХ ст.)

Вереітіна І.А. Методи навчання професійно-орієнтованого писемного мовлення студентів немовних вищих навчальних закладів у кінці ХХ – на початку ХХІ століть (1990-2009 рр.)

 
2011 рік
Випуск №1(13)

Карпенко М.І. Соціально-історичний контекст розробки ідей формування культури здоров’я школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського

Лисичарова Г.О. Розвиток методичних ідей і змісту географічної країнознавчої освіти

Випуск №2(14)

Басаргина Л.В. Совершенствование системы подготовки и постдипломного профессионального развития учителей-логопедов в Алтайском крае

Гарбуза Т.В. Використання  інформаційних технологій у дистанційному навчанні  іншомовного спілкування в університетах  Великої Британії

Випуск №3(15)
Вереітіна І.А. До інновацій через ретроспективу: методи навчання англійського писемного мовлення (1950-1980)
 
2012 рік
Випуск №1(16)

Вішар Ю.Ю. Історичне підґрунтя інноваційних процесів в контексті Болонської реформи
Випуск №2(17)

Богданець-Білоскаленко Н.І. Науково-педагогічні погляди вчених початку ХХ століття на виховання і навчання дитини рідною мовою

Білаш Л.М. Заслужені вчителі Яготинщини

2013 рік
Випуск №1(19)

Рокицька О.Д. Культурно-освітня, громадська та церковна діяльність О.П. Крижановського

Різничок С.В. Становлення та розвиток кафедр фармацевтичного факультету Львівського державного медичного інституту в 1944-1991 рр.

Випуск №3(21)

Фурман І.В.  Михайло Авенаріус − видатний педагог і фізик, засновник української наукової фізичної та науково-методичної школи

Кочурська І.В. Особливості історичного розвитку гуманістичних ідей  у музичній освіті молоді

Жосан О.Е. Становлення радянської шкільної навчальної літератури з філологічних дисциплін (20-ті – початок 30-х років ХХ століття)

2014 рік
Випуск №1(22)

Бондар В.І., Гладуш В.А. Онуфрій Миколайович Смалюга: сторінки біографії та внесок у підготовку педагогічних кадрів

Калашник Л.С. Досвід Іванівського Інтердому як підґрунтя діяльності системи соціального піклування про дітей-сиріт у КНР

Випуск №2(23)

Совгар О.М. Становище  національної школи на теренах Східної Галичини у другій половині XIX – на початку XX століть

Карпенко М.І. Концептуальні засади формування культури здоров’я школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського

2015 рік

Випуск №1(25)

Іващенко К.В. Досвід організації соціально-виховної роботи з дітьми за місцем проживання у ІІ половині XХ столітті

 

2015 рік

Випуск №3(27)

Княжева І.А. Соціально-історичний досвід підготовки викладачів для вищої школи

Сліпчук В.Л. Зміст, форми та методи професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в 50–60-х роках ХХ століття

 

2016 рік

Випуск №1(28)

Пащенко Д.І. Олександр Захаренко – організатор здоров’язберігального патріотичного шкільного середовища

Випуск №2(29)

Тіхонова Н.Г. Становлення та розвиток взаємозв’язку школи, сім’ї і громадськості у вихованні учнів (1945-1991 рр.)

Випуск №3(30)

Барбаш Є.М. Тестування як засіб контролю навчальних досягнень учнів у вітчизняній іншомовній освіті у 60-90-ті роки ХХ століття (ретроспективний аспект)

 

2017 рік

Випуск №2(32)

Твердохліб Т. С. Організація педагогічної практики в Харківському єпархіальному жіночому училищі (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)

Випуск №3(33)

Твердохліб  Т. С. Висвітлення питання розвитку педагогічної освіти в духовних семінаріях  у вітчизняній духовній періодиці (60-ті роки ХІХ століття)

Козацька І. В. Навчально-методичний супровід професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя математики у другій половині ХХ ст.

Селятенко О. В. Співвідношення теорії та практики в підготовці акушерського персоналу  в навчальних закладах Херсонської губернії  наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть

 

2018 рік

Випуск №1(34)

Козинець О.Д. Етапи управління розвитком шкіл передового досвіду в системі  вітчизняної медичної освіти другої половини ХХ – початку ХХІ століть

Плівачук К.В. Історія розвитку жіночої освіти на Сквирщині  в кінці ХІХ – на  початку ХХ століть

Випуск №2(35)

Рокицька О.Д. Євгенія Волощенко –  репресований український педагог

Випуск №3(36)

Бондар В.І.,  Гладуш В.А. Лікарсько-педагогічна діяльність професора Іллі Мусійовича Левінсона

Плівачук  К.В. Навчальні заклади Сквирського повіту ХІХ – початку ХХ століть

 

2020 рік

Випуск №2(41)

Федів В. І., Олар О. І., Бірюкова Т. В. Історичний аспект виникнення і поширення кейс-методу

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=83

Напишіть відгук

Your email address will not be published.