Інформація для авторів

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=33

Інформаційний лист

Інформація для бібліотекарів

Ми сподіваємося, що співробітники бібліотек внесуть цей журнал до своїх каталогів електронних ресурсів. Додатково, всі файли зберігаються в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського, Київ, Україна.

Інформація для рецензентів

Рецензенту необхідно висловити свою думку щодо наукового рівня представленого матеріалу та оцінити його у "Формі рецензування". Експерт залишає свої коментарі, що надсилаються авторові, а також (за бажанням) завантажує файли з виправленнями або матеріалами, що можуть бути використанні при доопрацюванні статті. Після заповнення основної "Форми рецензування" експерти  обирать одну із запропованих рекомендацій: Прийняти подання – подання готове …

Політика редакційної етики

  I.    Основні положення щодо редакційної етики •    Автори повинні ознайомитись і дотримуватись положень видавничої етики стосовно питань авторства, конфлікту інтересів та розповсюдження матеріалів; уникати одночасного подання одного матеріалу в декілька видань, плагіату, маніпуляції даними, тощо. •    Рецензенти і редактори зобов'язані здійснювати неупереджений огляд рукописів, дотримуючись конфіденційності, та заздалегідь декларувати наявність конфлікту інтересів. •    Редакція …

Напишіть відгук

Your email address will not be published.