Return to Випуски

Випуск №1(40), 2020 р.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5983

Зміст

Розділ "Освіта: стратегія, політика, право" Палкин В. А. Четвертая промышленная (информационная) революция и школа: осторожные шаги навстречу или бег на месте   Розділ  "Педагогічна наука" Тур О.М. Професійно-комунікативна підготовка майбутніх документознавців у  контексті сучасних вимог Загурська С. М. Розвиток креативності як психолого-педагогічна проблема  сучасної освіти Сватенков О. В. Соціально-психологічні особливості дітей трудових мігрантів із проявами сімейної депривації Глінчук …

Розділ “Освіта: стратегія, політика, право”

Розділ “Педагогічна наука”

Розділ “Методика, досвід, педагогічна практика”