Return to Випуск №1(40), 2020 р.

Розділ “Методика, досвід, педагогічна практика”

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5994

Тур О. М. Співпраця в студентських групах як основа формування мовного складника комунікативної компетентності майбутніх фахівців

Тур О. М., доцент кафедри українознавства, культури та документознавства Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», доктор педагогічних наук   Співпраця в студентських групах як основа формування мовного складника комунікативної компетентності майбутніх фахівців   У статті запропоновано сутність понять «комунікативна компетентність», «мовний складник комунікативної компетентності», «соціальне партнерство», «академічна група», досліджено організацію соціального партнерства (співробітництва, співпраці) студентських …

Чикалова М. М. Іншомовна підготовка фахівців для сфери туризму: активізація впровадження інтерактивних технологій

Чикалова М. М., доцент кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент   Рецензент: Клочко Л. І., завідувач кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат філологічних наук, доцент   Іншомовна підготовка фахівців для сфери туризму: активізація впровадження інтерактивних технологій   У статті обґрунтовано необхідність упровадження …

Онофрійчук Л. О. Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу в закладі вищої освіти

УДК 378.016 (045) Онофрійчук Л. О., доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент   Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу в закладі вищої освіти   У статті розкрито одну з інноваційних технологій, яка допомагає візуалізувати навчальний матеріал. Техніка скрайбінгу ґрунтується на положеннях комплексного використання провідних аналізаторів, що …

Гавриш Н. В., Миськова Н. М. Підготовка вихователів до формування у дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток

Гавриш Н. В., провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор; Миськова Н. М., доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук     Підготовка вихователів до формування у дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток   У статті розкрито …

Шегеда А. Ф., Шегеда В. С. Оцінювання та розвиток якості освітнього середовища

Шегеда А. Ф., завідувач лабораторії упровадження  освітніх інновацій Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради; Шегеда В. С., учитель початкових класів Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 28 ім. гетьмана Івана Виговського   Оцінювання та розвиток якості освітнього середовища   У статті розкрито особливості вимірювань якості освітнього середовища кабінету початкових класів на засадах кваліметричного …

Комлягіна В.Д. Соціалізація особистості на основі реалізації інтегрованих змістових ліній програм з англійської мови

Комлягіна В. Д., учитель англійської мови Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровського району Дніпропетровської області, учитель-методист   Рецензент: Пахолко Л. А., методист відділу освіти, молоді та спорту Покровської райдержадміністрації Дніпропетровської області   Соціалізація особистості на основі реалізації інтегрованих змістових ліній програм з англійської мови   У статті розглянуто сутність понять "наскрізні змістові лінії", "інтегровані змістові лінії". Розкрито взаємозв'язок …

Козаченко Г. В., Плохотнюк О. О., Суворова Л. К. Особливості формування мотиваційної складової на заняттях української мови і літератури

Козаченко Г. В., методист Житомирського базового фармацевтичного  коледжу, кандидат педагогічних  наук;       Плохотнюк О. О., викладач вищої кваліфікаційної категорії Житомирського базового фармацевтичного коледжу; Суворова Л. К., викладач вищої кваліфікаційної категорії  Житомирського базового фармацевтичного коледжу, кандидат філологічних наук   Рецензент: Музичук В. В., викладач вищої кваліфікаційної категорії Житомирського базового фармацевтичного коледжу, кандидат філологічних наук   Особливості формування мотиваційної складової на заняттях української …

Мірошник С.І. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу у вивченні української літератури

УДК 37.02   Мірошник С.І., доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук   Узагальнення і систематизація навчального матеріалу у вивченні української літератури   У статті проаналізовано сутність понять "узагальнення" і "систематизація" у філософії, психології та педагогіці. Як оптимальні способи  узагальнення і систематизації навчального …