Вимоги до написання

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=103

Вимоги редакції

Вимоги до оформлення матеріалів для подавання до електронного наукового  фахового видання "народна освіта"   Редакційна колегія електронного фахового (педагогічного) видання "Народна освіта", затвердженого ДАК України як фахове видання із педагогічних наук, повідомляє про умови прийому та відбору матеріалів для опублікування у виданні. Фахове видання виходить тричі на рік. Матеріали для опублікування в ньому подаються у …

Вимоги ВАК

Вимоги ВАК до наукової статті опублікованої у фаховому виданні План статті: вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями (5-10 рядків); останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (звичайно ця частина статті становить близько 1/3 сторінки); її можна назвати “вихідні …

Вимоги до оформлення бібліографічного опису літературних джерел

ПРАВИЛА ПОСИЛАНЬ ТА ОФОРМЛЕННЯ БЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ У науковій статті обов’язково мають бути посилання на джерела та список використаних джерел після висновків тексту. Як робити посилання Посилання в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6], де цифри 1 і 6 відповідають порядковому номеру праці або джерела у Списку використаних джерел. Якщо …

Напишіть відгук

Your email address will not be published.