Print this Сторінка

Вимоги до написання

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=103

Вимоги редакції

Вимоги до оформлення матеріалів для подавання до електронного наукового  фахового видання "народна освіта"   Редакційна колегія електронного фахового (педагогічного) видання "Народна освіта", затвердженого ДАК України як фахове видання із педагогічних наук, повідомляє про умови прийому та відбору матеріалів для опублікування у виданні. Фахове видання виходить тричі на рік. Матеріали для опублікування в ньому подаються у …

View page »

Вимоги ВАК

Вимоги ВАК до наукової статті опублікованої у фаховому виданні План статті: вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями (5-10 рядків); останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (звичайно ця частина статті становить близько 1/3 сторінки); її можна назвати “вихідні …

View page »

Вимоги до оформлення бібліографічного опису літературних джерел

ПРАВИЛА ПОСИЛАНЬ ТА ОФОРМЛЕННЯ БЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ У науковій статті обов’язково мають бути посилання на джерела та список використаних джерел після висновків тексту. Як робити посилання Посилання в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6], де цифри 1 і 6 відповідають порядковому номеру праці або джерела у Списку використаних джерел. Якщо …

View page »

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>