↑ Return to Випуски

Print this Сторінка

Випуск №2(29), 2016 р.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3989

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політикуа, право Палкін В.А. Образование в информационном обществе: проблемы и перспективы Мірошник С.І. Професійний розвиток педагога: сучасні підходи   Розділ 2. Педагогічна наука Пономарьова Н.О., Білоусова Л.І. Специфіка професійної орієнтації молоді в сучасний період розвитку суспільства Сгадова В.В., Александрова Н. М. Критерії та рівні сформованості управлінської культури майбутніх викладачів економіки Шафранська Т.Ю. Педагогічні …

View page »

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

View page »

Розділ 2. Педагогічна наука

View page »

Розділ 3. Педагогічна практика

View page »

Розділ 4. Методика, досвід

View page »

Розділ 6. Історія освіти

View page »