↑ Return to Випуски

Print this Сторінка

Випуск №3(24), 2014 р.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2496

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право Курбатова Т.О. Наука та глобальний інтелектуальний кругообіг: сучасні українські реалії Палкін В.А. К вопросу о реформе среднего образования в Украине Бургун І.В. Підготовка компетентного випускни­ка як реалізація гуманістичної місії середньої освіти   Розділ 2. Педагогічна наука Часнікова О.В. Компетентнісний підхід в освіті як основа її реформування Рябова З.В. Маркетингове управління в освіті: технологічний аспект Мазін В.М. Організація виховного …

View page »

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

View page »

Розділ 2. Педагогічна наука

View page »

Розділ 3. Педагогічна практика

View page »

Розділ 4. Методика, досвід

View page »

Розділ 5. Освіта за кордоном

View page »