Return to Випуск №3(24), 2014 р.

Розділ 2. Педагогічна наука

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2503

Часнікова О. В. Компетентнісний підхід в освіті як основа її реформування

Часнікова О. В.,  доцент кафедри педагогічної майстерності Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук   Компетентнісний підхід в освіті як основа її реформування   У статті розглянуті сутність, функції та особливості реалізації компентентнісного підходу, здійснено теоретичний аналіз наукових джерел з метою дослідження історії виникнення, особливостей реалізації цього …

Рябова З. В. Маркетингове управління в освіті: технологічний аспект

УДК. 371.11 Рябова З. В., завідувач кафедри управління вищим навчальним закладом і педагогіки вищої школи ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Національної академії наук України, доктор педагогічних наук, доцент   Маркетингове управління в освіті: технологічний аспект    У статті описано технологію упровадження маркетингового управління в освіті. Охарактеризовано етапи реалізації маркетингового управління, обґрунтовано доцільність їх здійснення. Розкрито особливості використання маркетингу …

Мазін В. М. Організація виховного процесу у групах єдиноборств ДЮСШ

Мазін В. М., докторант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент   Рецензент: Сущенко А.В., завідувач кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), доктор педагогічних наук, професор   Організація виховного процесу у групах єдиноборств ДЮСШ   Висвітлено сутність авторської концепції організації виховного  процесу у групах єдиноборств …

Коростіль Л.А. Методична система формування в учнів основної школи вмінь самоосвіти в навчанні хімії

Коростіль Л.А., доцент кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Гиря О.О., завідувач кафедри теорії та методики виховання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент   Методична система формування в учнів основної школи вмінь самоосвіти в навчанні хімії   У статті розглянуто структуру методичної системи …