Return to Випуск №3(24), 2014 р.

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2501

Курбатова Т. О. Наука та глобальний інтелектуальний кругообіг: сучасні українські реалії

УДК 005.33 Курбатова Т. О.,  старший науковий співробітник Українського державного науково-дослідного інституту нанобіотехнологій та ресурсозбереження,  здобувач вченого ступеня кандидата педагогічних наук  аспірантури Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України   Рецензент: Максін В. І., директор Науково-дослідного інституту природничих та гуманітарних наук Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор хімічних наук, професор   Наука та глобальний …

Палкин В.А. К вопросу о реформе среднего образования в Украине

УДК 371.486(487) 37.08   Палкин В.А.,    доцент  кафедры социально-гуманитарных дисциплин и методики их преподавания  Донецкого областного института последипломного педагогического образования, кандидат исторических наук, доцент   К вопросу о реформе среднего образования в Украине   В статье рассмотрены причины, проблемы и способы реформирования среднего образования в Украине. Показано, что главной задачей на современном этапе является замена традиционной …

Бургун І.В. Підготовка компетентного випускни­ка як реалізація гуманістичної місії середньої освіти

Бургун І.В., доцент кафедри історії України, педагогіки та психології Херсонського національного технічного університету, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Бутенко В.Г., професор кафедри історії України, педагогіки та психології Херсонського національного технічного університету, доктор педагогічних наук     Підготовка компетентного випускни­ка як реалізація гуманістичної місії середньої освіти   У статті розкрито методологічні основи розвитку компетентної особистості, зокрема гуманістичний підхід до навчання. Виокремлено  …