Return to Випуск №2(29), 2016 р.

Розділ 4. Методика, досвід

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3999

Груба Т.Л. Реалізація жанрового аспекту навчання української мови учнів профільної школи

Груба Т.Л., доцент кафедри української мови та методик викладання Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат педагогічних наук, доцент   Рецензент: Горошкіна О.М., професор кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук   Реалізація жанрового аспекту навчання української мови учнів профільної школи   У статті розкрито питання реалізації жанрового аспекту навчання української мови …

Власова В.Г. Творчі завдання з формування естетичного ставлення молодших школярів до навколишнього світу засобами комплексу мистецтв

Власова В. Г., аспірантка лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України   Рецензент: Ружицький В.А., в. о. директора Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж", кандидат педагогічних наук   Творчі завдання з формування естетичного ставлення молодших школярів до навколишнього світу засобами комплексу мистецтв   Статтю присвячено проблемі застосування творчих …

Чирва Г.М. Зміст та методика перевірки ефективності підготовки майбутніх учителів технологій у процесі професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін

Чирва Г.М., завідувач відділу аспірантури і докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини     Зміст та методика перевірки ефективності підготовки майбутніх учителів технологій у процесі професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін   Розглянуто проблему професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів технологій. Описано експериментальну перевірку ефективності розробленої автором методичної системи. Охарактеризовано зміст критеріїв, що розкривають рівні …