Return to Випуск №2(29), 2016 р.

Розділ 3. Педагогічна практика

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3997

Сотніченко І.І. Готовність вчителя до реалізації компетентнісного підходу:  правовий компонент

Сотніченко І.І., доцент кафедри філософії освіти і управління Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради  "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук   Готовність вчителя до реалізації компетентнісного підходу:  правовий компонент   У статті представлено аналіз результатів дослідження рівня сформованості правової компетентності у структурі готовності вчителів до реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі. Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність, …