Return to Випуск №2(29), 2016 р.

Розділ 2. Педагогічна наука

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3995

Пономарьова Н.О., Білоусова Л.І. Специфіка професійної орієнтації молоді в сучасний період розвитку суспільства

Пономарьова Н.О., доцент кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, кандидат педагогічних наук, доцент; Білоусова Л.І., завідувач кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, кандидат фізико-математичних  наук, професор   Рецензент: Гризун Л.Е., професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, доктор педагогічних наук, професор   Специфіка професійної орієнтації молоді в сучасний період розвитку …

Сгадова В.В., Александрова Н. М. Критерії та рівні сформованості управлінської культури майбутніх викладачів економіки

УДК 378.147:33                                                 Сгадова В.В., професор кафедри педагогіки та психології Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", кандидат педагогічних наук, професор; Александрова Н. М., доцент кафедри іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", кандидат педагогічних наук   Критерії та рівні сформованості управлінської культури майбутніх викладачів економіки У …

Шафранська Т.Ю. Педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів

УДК : [17.023.36 : 615.15] : 37.091  Шафранська Т. Ю., викладач фармацевтичних дисциплін Медичного коледжу Запорізького державного медичного університету   Рецензент:  Конох А. П., завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання та спорту Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук, професор   Педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів   У статті розкрито морально-особистісні, організаційно-навчальні, викладацько-впливові, взаємноформувальні, пізнавально-передові педагогічні умови формування …

Гвоздій С.П. Культурологічний та системний підходи як методологічна основа дослідження феномена “культура безпечної життєдіяльності”

Гвоздій С.П., доцент кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кандидат педагогічних наук, доцент   Рецензент: Нестеренко В. В., професор кафедри дошкільної педагогіки Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", доктор педагогічних наук   Культурологічний та системний підходи як методологічна основа дослідження феномена "культура безпечної життєдіяльності"   У статті проаналізовано …

Гальченко В.М. Розвиток творчої індивідуальності майбутнього педагога: культурологічний підхід

Гальченко В.М, доцент кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Факультету педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат психологічних наук   Розвиток творчої індивідуальності майбутнього педагога: культурологічний підхід   У статті розкрито сутність понять "культура", "творчість", "творча індивідуальність". З’ясовано, що змістовною характеристикою творчої індивідуальності є домінантні властивості індивідуальності, успішне становлення яких забезпечує формування власного стилю діяльності та …