Return to Випуск №2(29), 2016 р.

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політикуа, право

Палкін В.А. Образование в информационном обществе: проблемы и перспективы

Мірошник С.І. Професійний розвиток педагога: сучасні підходи

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Пономарьова Н.О., Білоусова Л.І. Специфіка професійної орієнтації молоді в сучасний період розвитку суспільства

Сгадова В.В., Александрова Н. М. Критерії та рівні сформованості управлінської культури майбутніх викладачів економіки

Шафранська Т.Ю. Педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів

Гвоздій С.П. Культурологічний та системний підходи як методологічна основа дослідження феномена "культура безпечної життєдіяльності"

Гальченко В.М. Розвиток творчої індивідуальності майбутнього педагога: культурологічний підхід

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Сотніченко І.І. Готовність вчителя до реалізації компетентнісного підходу:  правовий компонент

 

Розділ 4. Методика, досвід

Груба Т.Л. Реалізація жанрового аспекту навчання української мови учнів профільної школи

Власова В.Г. Творчі завдання з формування естетичного ставлення молодших школярів до навколишнього світу засобами комплексу мистецтв

Чирва Г.М. Зміст та методика перевірки ефективності підготовки майбутніх учителів технологій у процесі професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін

 

Розділ 6. Історія освіти

Тіхонова Н.Г. Становлення та розвиток взаємозв’язку школи, сім’ї і громадськості у вихованні учнів (1945-1991 рр.)

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3991