Return to Випуск №1(40), 2020 р.

Розділ “Педагогічна наука”

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5992

Тур О.М. Професійно-комунікативна підготовка майбутніх документознавців у контексті сучасних вимог

Тур О.М., доцент кафедри українознавства, культури та документознавства Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», доктор педагогічних наук   Професійно-комунікативна підготовка майбутніх документознавців у  контексті сучасних вимог   У статті в контексті професійної освіти майбутніх фахівців документно-інформаційної сфери розкрито питання необхідності формування в них високого рівня комунікативної компетентності як особливо важливої інтегрованої якості. Акцентовано увагу на …

Загурська С. М. Розвиток креативності як психолого-педагогічна проблема сучасної освіти

Загурська С. М., старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат філософських наук   Розвиток креативності як психолого-педагогічна проблема сучасної освіти   У статті досліджено сутність поняття «креативність», вплив освіти на формування креативної особистості, зокрема, на думку автора, упровадження  освітніх технологій не буде ефективним, якщо не слугуватиме розкриттю …

Сватенков О. В. Соціально-психологічні особливості дітей трудових мігрантів із проявами сімейної депривації

Сватенков О. В., доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук   Соціально-психологічні особливості дітей трудових мігрантів із проявами сімейної депривації   У статті розкрито зміст поняття "сімейна депривація", проаналізовано, узагальнено та систематизовано соціально-психологічні особливості дітей трудових мігрантів із проявами сімейної депривації. Ключові слова: депривація, сімейна депривація, сім’я, …

Глінчук Ю.О. Концептуальні складові вдосконалення фахової працеохоронної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти

Глінчук Ю.О., доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Юсенко А.С., завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки Рівненського державного гуманітарного університету, академік АБОЗ, голова обласної науково-методичної ради з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань, кандидат технічних наук   Концептуальні складові вдосконалення фахової працеохоронної  компетентності …

Ратушинська А. С. Розвиток професійного мислення вчителя початкових класів

УДК 378.015.31:52 Ратушинська А. С., викладач Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж",   кандидат педагогічних наук   Розвиток професійного мислення вчителя початкових класів   У статті  досліджено  проблему розвитку професійного мислення вчителів початкових класів на сучасному етапі розвитку вітчизняного освітнього простору. Розкрито сутність поняття «професійне мислення», обґрунтовано види та типи професійного мислення. Досліджено …