Return to Випуск №1(40), 2020 р.

Зміст

Розділ "Освіта: стратегія, політика, право"

Палкин В. А. Четвертая промышленная (информационная) революция и школа: осторожные шаги навстречу или бег на месте

 

Розділ  "Педагогічна наука"

Тур О.М. Професійно-комунікативна підготовка майбутніх документознавців у  контексті сучасних вимог

Загурська С. М. Розвиток креативності як психолого-педагогічна проблема  сучасної освіти

Сватенков О. В. Соціально-психологічні особливості дітей трудових мігрантів із проявами сімейної депривації

Глінчук Ю.О. Концептуальні складові вдосконалення фахової працеохоронної  компетентності вчителів у  системі  післядипломної  педагогічної освіти

Ратушинська А. С. Розвиток професійного мислення вчителя початкових класів

 

Розділ "Методика, досвід, педагогічна практика"

Тур О.М. Співпраця в студентських групах як основа формування мовного складника комунікативної компетентності майбутніх фахівців

Чикалова М. М. Іншомовна підготовка фахівців для сфери туризму:  активізація впровадження інтерактивних технологій

Онофрійчук Л. О. Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу  в закладі вищої освіти

Гавриш Н. В., Миськова Н. М. Підготовка вихователів до формування у дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток

Шегеда А.Ф., Шегеда В.С. Оцінювання та розвиток якості освітнього середовища

Комлягіна В.Д. Соціалізація особистості на основі реалізації інтегрованих змістових ліній програм з англійської мови

Козаченко Г.В., Плохотнюк О.О., Суворова Л.К. Особливості формування мотиваційної складової на заняттях української мови й літератури

Мірошник С.І. Узагальнення і систематизація навчального матеріфалу у вивченні української літератури

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5988