Return to Випуск №1(31), 2017 р.

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Саєнко Н. В. Напрями формування комунікативної культури майбутніх інженерів

Осадчий І.Г. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання: нормативне забезпечення

Палкин В.А. Реформа среднего общего образования в Украине в условиях развития информационной цивилизации: причины, состояние, проблемы

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Конох А. П., Шафранська Т. Ю. Педагогічні умови вивчення професійно орієнтованих дисциплін для формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів

Багорка А.М. Рівні професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж – університет"

Ковальова С.В. "Дисемінація" як складова терміносистеми  педагогічної інноватики

Ніколаєску І. О. Залучення викладачів системи післядипломної педагогічної освіти до бенчмаркінгової діяльності як умова професійно-педагогічної самореалізації

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Шевців З. М. Практика як умова формування соціально-педагогічної компетентності  майбутнього вчителя інклюзивної загальноосвітньої школи

Беженар А.А., Янківська Г.А. Розвиток креативності як спосіб формування компетентної особистості  в загальній середній та професійній освіті

 

Розділ 4. Методика, досвід

Дем’яненко О. О. Еволюція наукових розвідок у галузі медіаосвіти: критичне мислення особистості як основна компонента сучасної медіаосвіти

Кіш Н.В. Онтогенетичний аналіз проблеми формування культури іншомовного професійного спілкування в підготовці майбутніх інженерів

Філоненко Л. В. Подолання формалізму у практиці духовно-морального виховання молоді на основі гуманістичних цінностей

Кабан Л.В. Формувальне  оцінювання навчальних досягнень учнів  у  новій українській  школі

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4345