Return to Випуск №1(31), 2017 р.

Розділ 2. Педагогічна наука

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4352

Конох А. П., Шафранська Т. Ю. Педагогічні умови вивчення професійно орієнтованих дисциплін для формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів

УДК 616-085:174:378.14 Конох А. П., завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання та спорту Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук, професор   Шафранська Т. Ю.,  викладач фармацевтичних дисциплін Медичного коледжу Запорізького державного медичного університету   Педагогічні умови вивчення професійно орієнтованих дисциплін для формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів   У статті розглянуто проблему професійної підготовки майбутніх фармацевтів у контексті формування деонтологічної культури. …

Багорка А.М. Рівні професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі “коледж – університет”

Багорка А.М., викладач Економіко-правового коледжу Запорізького національного університету, аспірантка кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету   Рецензент: Конох А.П., професор кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету,  доктор педагогічних наук     Рівні професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж – університет" …

Ковальова С.В. “Дисемінація” як складова терміносистеми педагогічної інноватики

УДК 378.056.7 Ковальова С.В., завідувач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук, доцент   "Дисемінація" як складова терміносистеми  педагогічної інноватики   Статтю присвячено вивченню сутності та особливостей поняття "дисемінація" як феномена та складової терміносистеми педагогічної інноватики. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел …

Ніколаєску І. О. Залучення викладачів системи післядипломної педагогічної освіти до бенчмаркінгової діяльності як умова професійно-педагогічної самореалізації

Ніколаєску І. О.,  докторант кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету  імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Гнезділова К. М., професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор   Залучення викладачів системи післядипломної педагогічної освіти до бенчмаркінгової …