Return to Випуск №1(31), 2017 р.

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4350

Саєнко Н. В. Напрями формування комунікативної культури майбутніх інженерів

Саєнко Н. В., завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктор педагогічних наук, професор   Напрями формування комунікативної культури майбутніх інженерів   У статті визначено особливості комунікативної культури як складника базової культури фахівця. Зауважено, що комунікативна культура майбутнього інженера формується у процесі вивчення рідної та іноземної мов. Окреслено завдання, що вирішуються засобами іноземної мови, знання якої …

Осадчий І.Г. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання: нормативне забезпечення

Осадчий І.Г., ректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник   Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання: нормативне забезпечення   У статті презентовано Положення про сертифікацію навчально-методичних заходів системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання, а також форму заявки на курси …

Палкин В.А. Реформа среднего общего образования в Украине в условиях развития информационной цивилизации: причины, состояние, проблемы

Палкин В.А., доцент кафедры филологических, социально-гуманитарных и искусствоведческих дисциплин, кандидат исторических наук, доцент   Реформа среднего общего образования в Украине в условиях развития информационной цивилизации: причины, состояние, проблемы   В статье рассмотрены причины реформирования среднего общего образования в условиях развития информационной цивилизации, раскрыта сущность проводимых в Украине реформ. Проанализированы основные трудности и проблемы, высказаны предложения …