Return to Випуск №1(22), 2014 р.

Розділ 3. Педагогічна практика

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1908

Ляшенко І. В. Організація позааудиторної роботи у вищій школі як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу

Ляшенко І. В., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент   Рецензент: Василенко М.Є., викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук    Організація позааудиторної роботи у вищій школі як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу   Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена підвищенням …

Шевченко В.Л. Комп’ютер у школі і сім’ї

УДК 377.091:37.018.43 (086)   Шевченко В.Л., докторант Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат військових наук, доцент   Комп’ютер у школі і сім’ї   У статті оцінюються організаційно-педагогічні заходи комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів та ефективність упровадження хмарних обчислень у середній освіті як різновиду інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної форми навчання. Ключові слова: електронні програмно-педагогічні …

Пишко О. Л. Інтерактивні методи навчання як спосіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії та правознавства

Пишко О. Л., методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти   Рецензент: Ремех Т. О., старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук   Інтерактивні методи навчання як спосіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії та правознавства   У статті розглянуто інтерактивні методи навчання та …