Return to Випуск №2(23), 2014 р.

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2340

Дем’яненко О.О. Тенденції розвитку загальної середньої освіти в Україні крізь призму філософсько-освітніх питань

Дем’яненко О.О., проректор з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук   Тенденції розвитку загальної середньої освіти в Україні крізь призму філософсько-освітніх питань   У статті здійснено аналіз сучасної освітньої моделі та її компонентів з урахуванням світового досвіду й національно-культурних традицій, окреслено закономірності розвитку загальної середньої …