Return to Випуск №2(23), 2014 р.

Розділ 5. Освіта за кордоном

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2348

Чикалова М.М. Педагогічні умови перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сфери туризму (з урахуванням досвіду Туреччини)

Чикалова М.М., старший викладач кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат педагогічних. наук   Рецензент: Левченко Л.С., директор Інституту педагогіки та психології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент   Педагогічні умови перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сфери туризму (з урахуванням досвіду Туреччини)   У статті …

Карташова Л.А., Бендерець Н.М. Досвід навчання інформаційних технологій майбутніх учителів в Японії

Карташова Л. А., завідувач лабораторії підручникотворення для системи ПТО ІПТО Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор; Бендерець Н. М., проректор з міжнародних зв'язків та інформаційно-комунікаційних технологій Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук   Досвід навчання інформаційних технологій майбутніх учителів в Японії   У статті  досліджено освітні реформи провідних країн світу, зокрема Японії. Визнано …