Return to Випуск №1(25), 2015 р.

Розділ 6. Історія освіти

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2641

Іващенко К.В. Досвід організації соціально-виховної роботи з дітьми за місцем проживання у ІІ половині XХ століття

УДК 371.013.42:374.3   Іващенко К.В., доцент кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук   Рецензент: Коляда Н.М., професор кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук   Досвід організації соціально-виховної роботи з дітьми за місцем проживання у …