Return to Випуск №1(28), 2016 р.

Розділ 6. Історія освіти

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3798

Пащенко Д.І. Олександр Захаренко – організатор здоров’язберігального патріотичного шкільного середовища

Пащенко Д.І., завідувач кафедри педагогіки і психології,  дошкільної та початкової освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", доктор педагогічних наук, професор   Олександр Захаренко – організатор здоров’язберігального патріотичного шкільного середовища   У статті подано нову інформацію з біографії видатного українського педагога О. Захаренка; розкрито нововведення, здійснені у Сахнівській школі під керуванням педагога-новатора; виокремлено …