Return to У

УРУСЬКИЙ Андрій Володимирович

Андрій Володимирович Уруський – асистент кафедри технологічної освіти та охорони праці інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Коло наукових інтересів: індивідуальний підхід до навчання старшокласників за технологічним профілем.

Андрій Володимирович має такі авторські публікації:

  1. Уруський А. В. Шляхи використання комп'ютерної техніки в умовах інформаційного суспільства / А. В. Уруський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : випуск, присв. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / голов. ред. Г. Терещук ; [редкол. : Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон та ін] . – Тернопіль, 2011. – № 3 . – (Серія "Педагогіка"). – С. 210–216.
  2. Уруський А. В. Діагностика готовності вчителя технологій до профільного навчання старшокласників / А. В. Уруський // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / гол. ред. І. Богданов ; [редкол. : К. Баханов, В. Гусєв, Л. Коваль та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – № 3. – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 133–139.
  3. Уруський А. Історичний досвід допрофесійної та початкової професійної підготовки старшокласників у 50–80-х роках ХХ ст. / А. Уруський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова :  збірник наукових праць / за заг. ред. Д. Е. Кільдерова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 45. – (Серія № 5. "Педагогічні науки : реалії та перспективи). – С. 296–302.
  4. Уруський А. В. Внутрішня диференціація як засіб реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем / А. В. Уруський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. / голов. ред. Г. Терещук ; [редкол. : І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська та ін.] . – Тернопіль, 2014 . – № 3 . – (Серія "Педагогіка"). – С. 73–78.
  5. Уруський А. В. Реалізація індивідуального підходу у процесі практичної роботи старшокласників на уроках технологічного профілю [Електронний ресурс] / А. В. Уруський // Освітологічний дискурс : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. В. Огневюк ; [редкол. : С. Сисоєва, О. Буйницька, О. Александрова та ін.]. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – № 1 (9). – (Галузь "Педагогічні науки"). – С. 229–238. – Режим доступу до журн. : http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/192.
  6. Уруський А. В. Сучасний стан та проблеми реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем / А. В. Уруський // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / гол. ред. В. Андрущенко ; [редкол. : В. Бондар, О. Биковська, В. Борисов та ін.]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 52. – (Серія № 5. "Педагогічні науки : реалії та перспективи"). – С. 253–259.
  7. Уруський А. В. Сутність індивідуалізації та диференціації навчання у профільному навчанні старшокласників загальноосвітньої школи / А. Уруський // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / заступ. гол. ред. Н. Примаченко ; [редкол. : Н. Скотна, В. Мадзігон, А. Криньські та ін]. – Дрогобич : Вид-во Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015. – № 5 (124) – С. 161–166.
  8. Уруський А. В. Врахування індивідуальних особливостей у процесі навчання за технологічним профілем / А. В. Уруський // Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. ред. С. І. Ткачука. – Умань : Візаві, 2015. – С. 49–52.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3866