Return to Випуск №3(30), 2016 р.

Зміст

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Осадчий І.Г. Організаційно-методологічні засади сертифікованої пролонгованої системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

Венцель Н.В. Проблеми розвитку загальної середньої освіти в об’єднаних територіальних громадах

Венцель Н.В. Правовий захист дітей від насильства та жорстокого поводження

 

Розділ 2. Педагогічна наука

Репетій С.Т. Психолого-педагогічні основи розвитку духовності майбутнього фахівця в освітньому процесі

Заїка А.Ю. Сутність і зміст дослідницької діяльності майбутніх учителів-філологів

Ніколаєску І. О. Науково-методичний супровід професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Дубровіна І.В. Стимулювання мотивації до самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти

Гаврилюк В.Ю. Теоретичні аспекти створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу

 

Розділ 3. Педагогічна практика

Солопун Є.В. Соціокультурний аспект викладання англійської мови  та його роль у практичній роботі учнів

 

Розділ 4. Методика, досвід

Попова О.В. Психолингвистические особенности письменного перевода официально-делового дискурса с китайского языка на украинский как детерминант профессионально-речевой подготовки будущих переводчиков-востоковедов

Чалій Л.В. Сучасний стан проблеми формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму

Гуменюк І. Б. Удосконалення рефлексивних умінь учителя англійської мови як засіб керування власним професійним розвитком

 

Розділ 6. Історія освіти

Барбаш Є.М. Тестування як засіб контролю навчальних досягнень учнів у вітчизняній іншомовній освіті у 60-90-ті роки ХХ століття (ретроспективний аспект)

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4151