Return to Випуск №3(30), 2016 р.

Розділ 6. Історія освіти

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4163

Барбаш Є.М. Тестування як засіб контролю навчальних досягнень учнів у вітчизняній іншомовній освіті у 60-90-ті роки ХХ століття (ретроспективний аспект)

Барбаш Є.М., аспірантка кафедри іноземних мов Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка   Рецензент: Редько В.Г., завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук     Тестування як засіб контролю навчальних досягнень учнів у вітчизняній іншомовній освіті у 60-90-ті роки ХХ століття (ретроспективний аспект)   …